Annabell Conroy 1
Annabell Conroy 1

Annabell Conroy 1

ពេលចាប់ផ្ដើម
01 Jun 8:00AM - 4 Jun 10:00PM
បច្ចុប្បន្នភាព
Comming soon
ទីតាំង
MAX VALU
កន្លែង
#132, Street Sothearos, Sangkat Tonle Bassac Khan Chamkarmon

អំពី

Aeon Mall Phnom Penh is always organized so that staff, AEON Mall and all our business partners can play a role in social responsibility as we all go around picking up rubbish around the premises. The 11th Street and Sothearos Supermarkets every 11th of every month.

Aenean non accumsan ante. Duis et risus accumsan sem tempus porta nec sit amet est. Sed ut euismod quam. Suspendisse potenti. Aliquam fringilla orci tincidunt, ullamcorper erat in, malesuada metus. Vivamus luctus maximus vestibulum. Donec et enim vitae tellus auctor ornare. Aenean leo diam, feugiat sed nulla sed, consequat venenatis est. Praesent commodo consequat pharetra. Fusce fermentum ante ac metus interdum elementum. Nam arcu lectus, lacinia non augue a, mollis bibendum augue.