គណនេយ្យករផ្នែកទូទាត់-០១មុខតំណែង

ពិ​ព៌​ណ​នា​ពី​ការងារ

 • Invoice checking from local Suppliers
 • Matching and adjustment invoices
 • Check Suppliers actual invoice information compared to master report
 • Invoice scan and upload to share team
 • Daily exchange rate record
 • Daily checking PO and follow up Suppliers to submit invoice
 • Daily checking and follow up Suppliers to submit CN
 • Open PO status
 • Checking RN in proforma report compared to document on hand
 • Rebate setting in profit system
 • Other duties assigned by supervisor

តម្រូវការការងារ

 • Bachelor’s Degree in accounting or relevant fields
 • At least 1 years of experience in Trade or Non-Trade
 • Good in Khmer and English both verbal and written
 • Knowledge of Accounting standard and Cambodia Taxation is desirable
 • Good in computer Microsoft application and other accounting software
 • Ability to perform under pressure and positive attitude
 • Good Health condition & teamwork
 • Willing to travel and learn new things
 • Creative perception and honestly
 • Able to work rotate weekend or holiday.

 

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង

Contact      Recruitment Team

Phone        +855 96 59 79 021​(Head Quarter / Phnom Penh)

+855 10 568 535 (Sen Sok)

+855 93 207 456 (Mean Chey)

Email         jf[email protected]

Website    https://aeoncambodia.com/careers/

LinkedIn   AEON Cambodia Co., Ltd

Facebook Page       AEON Cambodia Co., Ltd

Address     2nd floor #132, Street Sothearos, Sangkat Tonnle Bassac, Khan Chamkamorn, Phnom Penh

អំពីក្រុមហ៊ុន

AEON Cambodia Co., Ltd. is the 1st large general merchandise store in Cambodia that introduce the most modern lifestyle merchandise to our customers. We welcome dynamic, purpose driven individuals who desire to make an impact and leave an impression in the best environment of success to join our team.

 • អត្ថប្រយោជន៍ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ :
  – ធានារ៉ាប់រងជីវិត
  – សេវាធានារ៉ាប់រង បសស
  – ប្រាក់លើកទឹកចិត្តពីរដងក្នុងមួយឆ្នាំ
  – ប្រាក់ឧបត្ថម្ភការមកទៀងទាត់
  – ប្រាក់ឧបត្ថម្ភថ្លៃសាំង
  – ការដំឡើងប្រាក់ខែប្រចាំឆ្នាំ
  – ប្រាក់ថែមម៉ោង
  – ប្រាក់អតីតភាពការងារ
  – វិភាគទានបុណ្យសព
  – ប្រាក់ឧបត្ថម្ភការធ្វើការវេនយប់
  – ប្រាក់ចំណងដៃអាពាហ៍ពិពាហ៍ និងអំណោយពេលសម្រាលបុត្រ
  – ការបញ្ចុះតម្លៃសម្រាប់ការទិញទំនិញ
  – ប្រាក់បន្ថែមជំនាញអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗក្រៅពីហិរញ្ញវត្ថុ
  – ការឈប់សម្រាកប្រចាំខែ ៦-៧ថ្ងៃក្នុង១ខែ
  – អាហារមួយពេលក្នុង០១ថ្ងៃធ្វើការ
  – ច្បាប់សម្រាកពិសេស
  – ឯកសណ្ឋាន
  – ការឈប់សម្រាកប្រចាំឆ្នាំ
  – ការឈប់សម្រាកបុណ្យជាតិ

  – ការឈប់សម្រាកមាតុភាព
  – ការឈប់សម្រាកសម្រាប់បុគ្គលិកបុរសពេលភរិយាសម្រាលបុត្រ
  – ការឈប់សម្រាកពេលរៀបអាពាពិពាហ៏
  – ការឈប់សម្រាកឈឺ និងឈឺរយៈពេលវែង
  – ច្បាប់ឈប់សម្រាកព្យាបាលជំងឺកូវីដ១៨
  – ច្បាប់ឈប់សម្រាកចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺកូវីដ១៩
  – ការលើកទឹកចិត្តសម្រាប់បុគ្គលិកដែលមានអតីតភាពការងារវែង

  ផ្សេងៗ
  – កម្មវិធីជប់លៀងប្រចាំឆ្នាំ និង ខួបកំណើតបុគ្គលិកប្រចាំខែ
  – ដំណើរកំសាន្តប្រចាំឆ្នាំសម្រាប់បុគ្គលិក
  – ឱកាសអភិវឌ្ឍន៍អាជីពការងារ
  – ការបណ្តុះបណ្តាលក្នុង និងក្រៅប្រទេស