មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ផ្នែកអប់រំ និងបណ្តុះបណ្តាល-០១មុខតំណែង

ពិ​ព៌​ណ​នា​ពី​ការងារ

 • To implement yearly training program plan in store
 • To support oversea training & external training program
 • To ensure that all members of staff, new and existing, within the department and external, are trained on the application to an appropriate level.
 • To support conduct new staff orientation program for new store opening
 • To support TNA to create new course right match to current company situation.
 • To maintain effective communication with AEON employees
 • To ensure training provision meets customer requirements and is evaluated appropriately.
 • To provide high quality professional training courses and materials
 • To acquire feedback on the courses needed for future planning/management information.
 • To facilitate training materials.
 • To design training materials & certificate that reflects company developments.
 • Keeping & controlling attendance for all staff by each training course
 • To support online learning platform
 • To create company manuals with another related department
 • To support Best Service Staff, Staff Briefing & Cashier Skill Test.
 • To translate company information or announcement assigned by Manager
 • To assist room booking system.
 • Other duties will be assigned by Management

តម្រូវការការងារ

 • Bachelor’s Degree of Education or relevant fields
 • At least 2 years of experience in a comparable position in another industry
 • To provide friendly, courteous, and professional service always.
 • To maintain good working relationships with colleagues and all other departments
 • To attend training sessions and meetings as and when required
 • Good in Khmer and English both verbal and written
 • Good in computer Microsoft application and other accounting software
 • Ability to perform under pressure and positive attitude
 • Good Health condition & teamwork
 • Willing to learn new things
 • Creative perception and honestly
 • Able to work rotate weekend or holiday

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង

Contact      Recruitment Team

Phone       ​​​​  +855 96 597 9021​(Head Quarter / Phnom Penh)

+855 10 568 535 (Sen Sok)

+855 93 207 456 (Mean Chey)

Email        [email protected]

Website    https://aeoncambodia.com/careers/

LinkedIn  AEON Cambodia Co., Ltd

Facebook AEON Cambodia Co., Ltd

Address    2nd floor #132, Street Sothearos, Sangkat Tonnle Bassac, Khan Chamkamorn, Phnom Penh

អំពីក្រុមហ៊ុន

AEON Cambodia Co., Ltd. is the 1st large general merchandise store in Cambodia that introduce the most modern lifestyle merchandise to our customers. We welcome dynamic, purpose driven individuals who desire to make an impact and leave an impression in the best environment of success to join our team.

 • អត្ថប្រយោជន៍ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ :
  – ធានារ៉ាប់រងជីវិត
  – សេវាធានារ៉ាប់រង បសស
  – ប្រាក់លើកទឹកចិត្តពីរដងក្នុងមួយឆ្នាំ
  – ប្រាក់ឧបត្ថម្ភការមកទៀងទាត់
  – ប្រាក់ឧបត្ថម្ភថ្លៃសាំង
  – ការដំឡើងប្រាក់ខែប្រចាំឆ្នាំ
  – ប្រាក់ថែមម៉ោង
  – ប្រាក់អតីតភាពការងារ
  – វិភាគទានបុណ្យសព
  – ប្រាក់ឧបត្ថម្ភការធ្វើការវេនយប់
  – ប្រាក់ចំណងដៃអាពាហ៍ពិពាហ៍ និងអំណោយពេលសម្រាលបុត្រ
  – ការបញ្ចុះតម្លៃសម្រាប់ការទិញទំនិញ
  – ប្រាក់បន្ថែមជំនាញ
 • អត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗក្រៅពីហិរញ្ញវត្ថុ
  – ការឈប់សម្រាកប្រចាំខែ ៦-៧ថ្ងៃក្នុង១ខែ
  – អាហារមួយពេលក្នុង០១ថ្ងៃធ្វើការ
  – ច្បាប់សម្រាកពិសេស
  – ឯកសណ្ឋាន
  – ការឈប់សម្រាកប្រចាំឆ្នាំ
  – ការឈប់សម្រាកបុណ្យជាតិ- ការឈប់សម្រាកមាតុភាព
  – ការឈប់សម្រាកសម្រាប់បុគ្គលិកបុរសពេលភរិយាសម្រាលបុត្រ
  – ការឈប់សម្រាកពេលរៀបអាពាពិពាហ៏
  – ការឈប់សម្រាកឈឺ និងឈឺរយៈពេលវែង
  – ការលើកទឹកចិត្តសម្រាប់បុគ្គលិកដែលមានអតីតភាពការងារវែង
 • ផ្សេងៗ
  – កម្មវិធីជប់លៀងប្រចាំឆ្នាំ និង ខួបកំណើតបុគ្គលិកប្រចាំខែ
  – ដំណើរកំសាន្តប្រចាំឆ្នាំសម្រាប់បុគ្គលិក
  – ឱកាសអភិវឌ្ឍន៍អាជីពការងារ
  – ការបណ្តុះបណ្តាលក្នុង និងក្រៅប្រទេស