ការផ្ដល់ជូនពិសេសពី កម្មវិធីចុងសប្ដាហ៍ដ៏អស្ចារ្យសម្រាប់ខែ មិថុនា!

ចែករំលែក:

កម្មវិធីចុងសប្ដាហ៍ដ៏អស្ចារ្យ គឺជាការបញ្ចុះតម្លៃពិសេសជារៀងរាល់ ថ្ងៃសុក្រ ដល់ អាទិត្យនៃដើមសប្តាហ៏ក្នុងខែនីមួយៗ ទៅលើផលិតផលជាច្រើនដូចជា គ្រឿងទេស អាហារប្រចាំថ្ងៃ និងការថែទាំផ្ទាល់ខ្លួន។

ចង់ដឹងមានទំនិញអ្វីពិសេសខ្លះ នៅថ្ងៃទី ២ ដល់ ទី ៤ មិថុនា ២០២៣ ខាងមុខនេះ?

កុំភ្លេចអញ្ជើញមក មានទំនិញបញ្ចុះតម្លៃជាច្រើនកំពុងរង់ចាំអ្នក ដែលមានការបញ្ចុះតម្លៃរហូតទៅដល់ ៥០% មាននៅផ្សារទំនើបអ៉ីអន ទាំង៣សាខា ជាន់ផ្ទាល់ដី!

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម៖

Official Facebook Page: AEON Retail Cambodia

Instagram: aeon_retail_cambodia

Official Telegram Channel: AEON Retail Cambodia

YouTube: AEON Retail Cambodia

ទាញយកកម្មវិធីទូរស័ព្ទ: AEON Online App