ការផ្តល់ជូនពិសេសក្នុងពិធីបុណ្យឆេងម៉េង ២០២៣

ចែករំលែក:

ប្រូម៉ូសិនពិសេស សម្រាប់ពិធីបុណ្យឆេងម៉េង ពីផ្សារទំនើបអុីអន!
អតិថិជនអាចអញ្ជើញជាវទំនិញបរិភោគ សម្ភារៈសែន និងទំនិញប្រើប្រាស់ក្នុងផ្ទះជាច្រើនប្រភេទជាមួយតម្លៃសមរម្យ និងគុណភាព សម្រាប់ពិធីបុណ្យឆេងម៉េងខាងមុខនេះ នៅផ្សារទំនើប អុីអន ទាំង៣ សាខាបាន ចាប់ពីថ្ងៃទី ១៣ មីនា ដល់ ០៥ មេសា ឆ្នាំ២០២៣ ។

Telegram: AEON Retail Cambodia

Instagram: aeon_retail_cambodia

YouTube: AEON Retail Cambodia

Download AEON Online App Now!