បញ្ចុះតម្លៃពិសេសទៅលើ ខោ បុរស នារី កុមារ ទារក និង ខោកីឡា

ចែករំលែក:

ការតាំងលក់បញ្ចុះតម្លៃពិសេស ២០% ទៅលើ ខោ បុរស នារី កុមារ ទារក និង ខោកីឡាពីផ្សារទំនើបអ៉ីអនទាំង ៣ សាខា ដែលមានម៉ាកល្បីៗ ដូចជា Scarlet(ស្គាឡេត), Agenda(អាចិន្ដា), Chic Avenue(ឆាវ អាវិនញូ), Tized(ធីហ្សិដ), Guys’ Vision (ហ្កាយ វីហ្សិន), Suave(ស្វេប), J kids(ជេខិដ), J baby(ជេប៉េបី) និង Topvalu(ថបវ៉ាលយូ) ដែលមានទីតាំងនៅជាន់ទីមួយ និងទីពីរ កន្លែងលក់សំម្លៀកបំពាក់ បុរស នារី កុមារ និង ទារក។

Special offer on apparel

កម្មវិធីពិសេសនេះចាប់ពីថ្ងៃទី ៣១ ខែ មីនា រហូតដល់ថ្ងៃទី ២ ខែ មេសា ឆ្នាំ២០២៣។

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម៖

Website: www.aeoncambodia.com

Official Facebook Page: AEON Retail Cambodia

Instagram: aeon_retail_cambodia

Official Telegram Channel: AEON Retail Cambodia

YouTube: AEON Retail Cambodia

ទាញយកកម្មវិធីទូរស័ព្ទ: AEON Online App