រីករាយទិវាលោកឪពុកអន្តរជាតិ ពីអ៊ីអន អនឡាញ

ចែករំលែក:

រីករាយជាមួយនឹងការផ្ដល់ជូនពិសេសមិនធ្លាប់មានពីមុនមក បញ្ចុះតម្លៃដល់ ៥០% ទៅលើគ្រប់មុខទំនិញបុរស មានដូចជា សម្លៀកបំពាក់, សម្លៀកបំពាក់ក្នុងម៉ាក iC កាបូប រួមជាមួយសម្ភារៈប្រើប្រាស់ជាច្រើនទៀត សម្រាប់ការបញ្ជាទិញទំនិញនៅលើអ៉ីអន អនឡាញ នៅក្នុង “ហ្វេសិន និងសម្រស់”។

Happy Father's Day with AEON Online

ការផ្ដល់ជូននេះ សម្រាប់តែថ្ងៃទី ១៦ ដល់ ១៨ មិថុនា ២០២៣ តែប៉ុណ្ណោះ។

សូមប្រញាប់ឡើងកុំអោយឱកាសនេះកន្លងហួស!!!

សម្រាប់តែការបញ្ជាទិញពី AEON Online website or AEON Online App.