កម្មវិធីប្រូម៉ូសិនសម្រាប់ថ្ងៃទិវាកុមារអន្តរជាតិ

ចែករំលែក:

ដើម្បី អបអរសាទរ ទិវាកុមារអន្តរជាតិ ផ្សារទំនើប អ៊ីអន មានការផ្ដល់ជូនប្រូម៉ូសិនពិសេសៗទៅលើមុខទំនិញច្រើនប្រភេទដូចជា៖ តុក្កតាខ្ជូតៗ, សម្លៀកបំពាក់កុមារ, នំសម្រាប់កុមារ និងសម្ភារៈជាច្រើនផ្សេងៗទៀត ។

ការផ្ដល់ជូននេះ ចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី១៥ ឧសភា រហូតដល់ ថ្ងៃទី០១ មិថុនា ២០២៣ ។

នឹងមានការផ្ដល់ជូនពិសេស​ចំពោះ អូនៗកុមារតូចៗ ដែលបានមកដើរកំសាន្តនៅផ្សារទំនើប អ៊ីអន នឹងទទួលបាននំ ដោយឥតគិតថ្លៃផងដែរ ។

ចាប់ពីថ្ងៃទី ៣០-៣១ ខែឧសភា ដល់ថ្ងៃទី ០១ ខែមិថុនា ២០២៣ ផ្សារទំនើប អ៊ីអន ទាំង ៣សាខា ។

ជាពិសេស ប្អូនៗក៏មានឱកាសឈ្នះរង្វាន់ផងដែរ ក្នុងការចូលរួមប្រកួតគូរគំនូរ ចាប់ពីថ្ងៃទី ២៧ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៣ នៅផ្សារទំនើប អ៊ីអន មានជ័យ ជាន់ទី១ ដែលមានទីតាំងនៅខាងមុខកន្លែងលក់សម្ភារៈកុមារ (Kid Republic) ។

ចំពោះរូបថតអ្នកចូលរួមទាំងនឹងផុសនៅលើទំព័រហ្វេសប៊ុកផេក AEON Retail Cambodia ចាប់ពីថ្ងៃទី ២៨ រហូតដល់ថ្ងៃទី ៣១ ខែឧសភា ឆ្នាំ ២០២៣

រូបភាពដែលទទួលបានចំនួន Likes បានច្រើនជាងគេ គឺជាអ្នកឈ្នះ

  • ចំពោះអ្នកឈ្នះទាំង ១០រូប នឹងប្រកាសនៅថ្ងៃទី ០១ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៣
  • អ្នកឈ្នះទី១ នឹងទទួលបានប័ណ្ឌទឹកប្រាក់ ១០០ដុល្លារ និងសម្ភារៈសិក្សាមួយឈុត
  • អ្នកឈ្នះទី២ នឹងទទួលបានប័ណ្ណទឹកប្រាក់ ៧០ ដុល្លារ និងសម្ភារៈសិក្សាមួយឈុត
  • អ្នកឈ្នះទី៣ នឹងទទួលបានប័ណ្ណទឹកប្រាក់ ៥០ដុល្លារ និងសម្ភារៈសិក្សាមួយឈុត
  • អ្នកឈ្នះទី៤​ ដល់ទី ១០​ នឹងទទួលបានប័ណ្ណទឹកប្រាក់ ១០ដុល្លារ​ និងសម្ភារៈសិក្សាមួយឈុត

លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗត្រូវបានអនុវត្តន៍