ប្រូម៉ូសិនដ៏អស្ចារ្យក្នុងឱកាសបុណ្យអុំទូកពីផ្សារទំនើបអុីអន

ចែករំលែក:

ផ្សារទំនើបអុីអន (ហាងលក់ទំនិញទូទៅ) មានការផ្ដល់ជូនពិសេសៗជាច្រើនក្នុងឱកាសព្រះរាជពិធីបុណ្យអុំទូក អកអំបុក បណ្តែតប្រទីប និងសំពះព្រះខែ ចាប់ពីថ្ងៃទី២៥ ខែតុលា រហូតដល់ ថ្ងៃទី០៩ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២២ នៅផ្សារទំនើបអុីអនភ្នំពេញ និងអុីអនសែនសុខ ស៊ីធី។

ដើម្បីប្រារព្ធពិធីបុណ្យអុំទូកដែលនឹងមកដល់នាពេលខាងមុខ ផ្សារទំនើបអុីអននឹងផ្ដល់ជូនអតិថិជនគ្រប់រូបនូវអារម្មណ៍រីករាយ និងការបញ្ចុះតម្លៃលើទំនិញជាច្រើនរហូតដល់ ៧០%។ ក្រៅពីការបញ្ចុះតម្លៃដ៏អស្ចារ្យនេះ អតិថិជនក៏អាចរីករាយជាមួយការផ្ដល់ជូនជាច្រើនទៀតពីដៃគូសហការរបស់យើងដូចជា៖

 • ឱកាសទទួលបានទឹកប្រាក់ត្រលប់មកវិញរហូតដល់ ១៥ដុល្លារដោយប្រើប្រាស់អុីអនកាត
  • លក្ខខណ្ឌ៖
   • សម្រាប់អតិថិជនប្រើប្រាស់កាតធនាគារអុីអន
   • ប្រូម៉ូសិននេះធ្វើទ្បើងចាប់ពីថ្ងៃទី២៥ តុលា ដល់ ថ្ងៃទី០៩ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២២
   • ប្រូម៉ូសិនលក្ខខណ្ឌទី១៖
    • ការចំនាយសរុបចាប់ពី៧០ដុល្លារទ្បើងទៅ កំទ្បុងពេលប្រូម៉ូសិន អតិថិជននឹងទទួលបានទឹកប្រាក់១ដុល្លារ
    • ការចំនាយសរុបចាប់ពី១០០ដុល្លារទ្បើងទៅ កំទ្បុងពេលប្រូម៉ូសិន អតិថិជននឹងទទួលបានទឹកប្រាក់២ដុល្លារ
    • ការចំនាយសរុបចាប់ពី៣០០ដុល្លារទ្បើងទៅ កំទ្បុងពេលប្រូម៉ូសិន អតិថិជននឹងទទួលបានទឹកប្រាក់៥ដុល្លារ
    • ទឹកប្រាក់ទទួលបានច្រើនបំផុត ៥ដុល្លារ
 • ប្រូម៉ូសិនលក្ខខណ្ឌទី២៖
  • ឱកាសទទួលបានទឹកប្រាក់ត្រលប់មកវិញ បន្ថែម១០ដុល្លារ សម្រាប់ប្រតិបត្តិការដែលមានលេខ៣ខ្ទង់ចុងក្រោយដូចគ្នា (ឧ. xxx000, xxx111, xxx222)
  • អតិថិជនម្នាក់ទទួលបានតែម្ដងប៉ុណ្ណោះ ឬទឹកប្រាក់ទទួលបានច្រើនបំផុត១០ដុល្លារ
  • សម្រាប់ការចំនាយសរុបចាប់ពី៧០ដុល្លារទ្បើងទៅ មានសិទ្ធិក្នុងការចូលរួមប្រូម៉ូសិនទាំង២ខាងលើ
  • អតិថិជនម្នាក់ទទួលបានតែម្ដងប៉ុណ្ណោះ ឬទឹកប្រាក់ទទួលបានច្រើនបំផុត៥ដុល្លារ (សម្រាប់ប្រូម៉ូសិនលក្ខខណ្ឌទី១)
  • ទឹកប្រាក់ទទួលបានច្រើនបំផុតសម្រាប់ប្រូម៉ូសិនទាំង២ គឺចំនួន១៥ដុល្លារ (អតិថិជនម្នាក់ទទួលបានតែម្ដងប៉ុណ្ណោះ)
  • ការផ្ដល់ជូននេះសម្រាប់ការទូទាត់ជាមួយអុីអនកាត នៅផ្សារទំនើបអុីអនភ្នំពេញ និងអុីអនសែនសុខ ស៊ីធី (ផ្សារទំនើបលក់ទំនិញទូទៅ)
  • ទឹកប្រាក់ទទួលបាននឹងធ្វើការផ្ទេរទៅកាន់ម្ចាស់កាតក្នុងកំទ្បុងពេល១០ថ្ងៃ (ថ្ងៃធ្វើការ) បន្ទាប់ពីប្រូម៉ូសិនចប់។
 • ឱកាសទទួលបានទឹកប្រាក់ត្រលប់មកវិញរហូតដល់២០ដុល្លារ និងមានឱកាសឈ្នះរង្វាន់ទូរស័ព្ទ iPhone 14 Pro Max សម្រាប់ការទូទាត់ជាមួយ ABA KHQR
  • លក្ខខណ្ឌ៖
   • រយៈពេលប្រូម៉ូសិន៖​ ចាប់ពីថ្ងៃទី៣១ តុលា ដល់ ០៩ វិច្ឆិកា ២០២២
   • ប្រូម៉ូសិននេះសម្រាប់អតិថិជនប្រើប្រាស់ ABA Mobile ទាំងអស់ដែលធ្វើការចំនាយចាប់ពី ៣០ដុល្លារទ្បើងទៅក្នុង១វិក័យបត្រ នៅផ្សារទំនើបអុីអនភ្នំពេញ និងអុីអនសែនសុខ ស៊ីធី (ហាងលក់ទំនិញទូទៅ)
   • អតិថិជនម្នាក់មានឱកាសទទួលបានទឹកប្រាក់ត្រលប់មកវិញតែម្ដងប៉ុណ្ណោះ
   • ប្រូម៉ូសិននេះធ្វើទ្បើងតាមគោលការណ៍ “មកមុន ទទួលបានមុន” រហូតដល់អស់ពីស្តុក ដែលអាចចប់មុនថ្ងៃប្រូម៉ូសិនដែលបានកំណត់ខាងលើ
   • ទឹកប្រាក់ទទួលបាននឹងធ្វើការផ្ទេរចូលក្នុងគណនេយ្យ ABA របស់អតិថិជន (គណនេយ្យដែលប្រើប្រាស់ក្នុងការចំនាយ) បន្ទាប់ពីចប់ថ្ងៃប្រូម៉ូសិន
   • ដើម្បីមានឱកាសឈ្នះរង្វាន់ iPhone 14 Pro Max អតិថិជនត្រូវចំនាយចាប់ពី១០០ដុល្លារទ្បើងទៅក្នុង១វិក័យបត្រ នៅផ្សារទំនើបអុីអនភ្នំពេញ និងផ្សារទំនើបអុីអន សែនសុខ ស៊ីធី (ផ្សារទំនើបលក់ទំនិញទូទៅ) ដើម្បីមានឱកាសចូលរួមក្នុងការចាប់រង្វាន់ (វិក័យបត្រ១០០ដុល្លារ ១សន្លឹក ស្មើ ការចាប់រង្វាន់១ដង) កំទ្បុងពេលប្រូម៉ូសិន និងមានឱកាសឈ្នះរង្វាន់ពេលចប់ប្រូម៉ូសិន
   • អ្នកឈ្នះរង្វាន់ iPhone 14 Pro Max នឹងត្រូវជ្រើសរើស និងទំនាក់ទំនងដោយធនាគារ ABA តាមរយៈលេខ៖ ០៩៨ ២០៣ ២០៣ ក្នុងកំទ្បុងពេល១០ថ្ងៃ (ថ្ងៃធ្វើការ) បន្ទាប់ពីចប់កម្មវិធីប្រូម៉ូសិន
   • អ្នកឈ្នះរង្វាន់ iPhone 14 Pro Max ត្រូវមកបើរង្វាន់ក្នុងថ្ងៃដែលបានកំណត់ បើមិនដូច្នេះ រង្វាន់នឹងត្រូវចាត់ទុកជាមោឃៈ
   • រង្វាន់ iPhone 14 Pro Max មិនអាចប្ដូរជារង្វាន់ផ្សេងៗ ឬជាសាច់ប្រាក់ទ្បើយ
   • បុគ្គលិកធនាគារ ABA មិនមានសិទ្ធិក្នុងការចូលរួមប្រូម៉ូសិននេះទ្បើយ
   • ធនាគារ ABA និងក្រុមហ៊ុនអ៊ីអន ខេមបូឌា រក្សាសិទ្ធិក្នុងការប្រើប្រាស់រូបថត និងឈ្មោះអ្នកឈ្នះរង្វាន់ iPhone 14 Pro Max សម្រាប់សកម្មភាពផ្សព្វផ្សាយនានា នៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់ខ្លួន
   • ធនាគារ ABA និងក្រុមហ៊ុនអុីអន ខេមបូឌា រក្សាសិទ្ធិក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរ កែប្រែលក្ខខណ្ឌផ្សេងៗ ឬលុបចោលលក្ខខណ្ឌនានា ឬលុបចោលប្រូម៉ូសិននេះ ដោយពុំចាំបាច់ជូនដំណឹងជាមុន
   • ការសម្រេចចិត្តរបស់ ធនាគារ ABA និងក្រុមហ៊ុនអុីអន ខេមបូឌា ជាការសម្រេចចិត្តចុងក្រោយ និងមិនអាចធ្វើការតវ៉ាបានទ្បើយ។
 • ទទួលបានបណ្ណទឹកប្រាក់អុីអន៣ដុល្លារ សម្រាប់ការចំនាយចាប់ពី២០ដុល្លារក្នុង១វិក័យបត្រដោយប្រើប្រាស់ Master Cards
  • លក្ខខណ្ឌ៖
   • សម្រាប់អតិថិជនដែលប្រើប្រាស់ Master Cards
   • កម្មវិធីធ្វើទ្បើងរៀងរាល់ថ្ងៃសុក្រ សៅរិ៍ និងអាទិត្យ ចាប់ពីថ្ងៃទី ៣០ សីហា ២០២២ រហូតអស់ពីស្តុក
   • ការផ្ដល់ជូននេះធ្វើទ្បើងសម្រាប់ការទូទាត់ជាមួយ Master Cards (តាមរយៈ POS Terminal របស់ធនាគារ កម្ពុជាសាធារណៈ) នៅផ្សារទំនើបអុីអនភ្នំពេញ សែនសុខ ស៊ីធី និងគ្រប់សាខារបស់ផ្សារទំនើបអុីអនម៉េកវែលយូ
   • អតិថិជនម្នាក់អាចទទួលបានបណ្ណទឹកប្រាក់តែម្ដងប៉ុណ្ណោះក្នុង១វិក័យបត្រ
   • ការផ្ដល់ជូនមានកំណត់ អ្នកមកមុនទទួលបានមុន
   • Master Card និង AEON Cambodia មានសិទ្ធិក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរ​ កែប្រែលក្ខខណ្ឌផ្សេងៗ ឬលុបចោលប្រូម៉ូសិននេះដោយពុំចាំបាច់ជូនដំណឹងជាមុន។
 • ទទួលបានទឹកប្រាក់ត្រលប់មកវិញ១០ដុល្លារ សម្រាប់ការចំនាយយ៉ាងតិច៥០ដុល្លារក្នុង១វិក័យបត្រដោយទូទាត់ជាមួយ Visa Credit Card របស់ធនាគារ J Trust Royal (កាត Classic និង Platinum)
  • លក្ខខណ្ឌ៖
   • សម្រាប់អតិថិជនដែលប្រើប្រាស់ Visa Credit Card របស់ធនាគារ J Trust Royal (កាត Classic និង Platinum) ប៉ុណ្ណោះ
   • កម្មវិធីធ្វើទ្បើងចាប់ពីថ្ងៃទី ៣០ សីហា ២០២២ រហូតអស់ពីស្តុក
   • រាល់ការចំនាយដោយទូទាត់ជាមួយ Visa Credit Card របស់ធនាគារ J Trust Royal (កាត Classic និង Platinum) នៅផ្សារទំនើបអុីអនភ្នំពេញ និងសែនសុខ ស៊ីធី (ផ្សារទំនើបលក់ទំនិញទូទៅ) យ៉ាងតិច៥០ដុល្លារក្នុង១វិក័យបត្រ អតិថិជននឹងទទួលបានទឹកប្រាក់ត្រលប់មកវិញ១០ដុល្លារ
   • ទឹកប្រាក់ដែលទទួលបានច្រើនបំផុតក្នុង១ខែ ចំនួន៥០ដុល្លារ ក្នុង១គណនេយ្យ
   • ទឹកប្រាក់ទទួលបានធ្វើទ្បើង១ខែម្ដង និងផ្ទេរទៅកាន់គណនេយ្យអ្នកប្រើប្រាស់ នៅខែបន្ទាប់ រយៈពេល៥ថ្ងៃ (ថ្ងៃធ្វើការ)
   • គណនេយ្យ Credit Card ត្រូវតែសកម្ម (Active) គិតត្រឹមថ្ងៃដែលធនាគារធ្វើកម្មវិធីនេះ
   • ចំនួនទឹកប្រាក់ផ្ដល់ជូនមានកំណត់ និងធ្វើទ្បើងតាមគោលការ មកមុន ទទួលបានមុន
   • ធនាគារ J Trust Royal រក្សាសិទ្ធិក្នុងការលុបចោល ឬបន្ថែមលក្ខខណ្ឌផ្សេងៗដោយពុំចាំបាច់ជូនដំណឹងជាមុន។

ផ្សារទំនើបអុីអនត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ក្នុងការស្វាគមន៍អតិថិជនគ្រប់រូបមកទទួលយកបទពិសោធជាវទំនិញដ៏រីករាយ ជាមួយការផ្ដល់ជូនពិសេសៗជាច្រើនពីដៃគូសហការរបស់យើង។

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម៖

Website: www.aeoncambodia.com

Facebook: https://www.facebook.com/aeonretailcambodia

Instagram: https://www.instagram.com/aeon_retail_cambodia/

Telegram: https://t.me/aeonretailcambodia

YouTube: https://www.youtube.com/c/AEONRetailCambodia

*****
អំពីព្រះរាជពិធីបុណ្យអុំទូក

ពិធីបុណ្យអុំទូកជាពិធីបុណ្យដ៏ធំ និងពេញនិយមមួយក្នុងចំនោមពិធីបុណ្យធំៗជាច្រើនទៀតក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ដែលជាទូទៅត្រូវបានធ្វើទ្បើងក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ ដោយមានការចូលរួមពីប្រជាជនរាប់លានអ្នក ដើម្បីទស្សនាការប្រណាំងទូកនៅតាមបណ្ដោយមាត់ទន្លេមុខព្រះបរមរាជវាំង។ នៅពេលរាត្រី ប្រជាពលរដ្ឋរីករាយទស្សនាការបណ្ដែតប្រទីប ដែលចូលរួមដោយក្រសួង មន្ទី និងស្ថាប័នរដ្ឋជាច្រើនផងដែរ។ ពិធីបុណ្យអុំទូកជាពិធីបុណ្យដ៏ធំមួយដែលទាក់ទាញប្រជាជនមកពីបណ្ដាខេត្តនានាចូលមកទស្សនា និងលេងកំសាន្ដក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ។