ផ្សារទំនើបអុីអនរៀបចំពិធីបុណ្យហាទ្បូវីនសម្រាប់កុមារ និងអាណាព្យាបាល

ចែករំលែក:

ផ្សារទំនើបអុីអន (ផ្សារទំនើបលក់ទំនិញទូទៅ) សូមស្វាគមន៍ប្អូនៗកុមារា កុមារី និងអាណាព្យាបាលទាំងអស់អញ្ជើញចូលរួមក្នុងកម្មវិធីបុណ្យហាទ្បូវីនចាប់ពីថ្ងៃទី១១ ដល់៣១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២២ នៅផ្សារទំនើបអុីអនភ្នំពេញ និងផ្សារទំនើបអុីអនសែនសុខស៊ីធី។

ពិធីបុណ្យហាទ្បូវីនជាពេលវេលាដ៏រីករាយមួយសម្រាប់ក្រុមគ្រួសារជាច្រើន ជាពិសេសក្នុងចំណោមក្រុមគ្រួសារបែបអឺរ៉ុបដែលតែងតែប្រារព្ធពិធីបុណ្យនេះទ្បើងជារៀងរាល់ឆ្នាំ។ គួរកត់សម្គាល់ផងដែរថា យើងមានការខកខាន២ឆ្នាំមកហើយក្នុងការប្រារព្ធពិធីបុណ្យហាទ្បូវីននេះដោយសារវិបត្តិជំងឺរាតត្បាតកូវីដ១៩ ។ ដោយទ្បែកក្នុងឆ្នាំនេះ​ ផ្សារទំនើបអុីអន នឹងនាំនូវអារម្មណ៍រីករាយក្នុងការប្រារព្ធពិធីបុណ្យនេះទ្បើងវិញ ជាមួយការផ្ដល់ជូននូវប្រូម៉ូនសិនពិសេសៗជាច្រើនសម្រាប់ប្អូនៗកុមារ និងក្រុមគ្រួសារពួកគេផងដែរ។  ការប្រារព្ធពិធីបុណ្យហាទ្បូវីនឆ្នាំនេះធ្វើទ្បើងចាប់ពីថ្ងៃទី១១ ដល់ ថ្ងៃទី៣១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២២ ។ ប្អូនៗកុមារ ក៏ដូចជាអាណាព្យាបាលអាចរីករាយជាមួយនឹងសកម្មភាព និងប្រូម៉ូសិនជាច្រើនដូចជា៖

 • ប្រូម៉ូសិនលើនំខាប់ខេក ហាទ្បូវីន
  • លក្ខខណ្ឌ៖
   • ទទួលបាននំខាប់ខេក ហាទ្បូវីន ចំនួន១ ដោយឥតគិតថ្លៃ សម្រាប់ការទិញនំខាប់ខេក ហាទ្បូវីនចំនួន៣
   • ថ្ងៃប្រូម៉ូសិន៖ ១១ ដល់ ៣១ តុលា ឆ្នាំ២០២២
   • ទីតាំង៖ ផ្សារទំនើបអុីអនភ្នំពេញ និងផ្សារទំនើបអុីអនសែនសុខ សុីធី
 • កម្មវិធីគូរមុខដោយឥតគិតថ្លៃ
  • លក្ខខណ្ឌ៖
   • សម្រាប់កុមារគ្រប់រូប
   • ចាប់ពីថ្ងៃទី២៩ ដល់ ៣១ តុលា ឆ្នាំ២០២២
   • ទីតាំង៖ មណ្ឌលកំសាន្ដ Kidzooona និងទីតាំងកម្មវិធីបុណ្យហាទ្បូវីន ផ្សារទំនើបអុីអនភ្នំពេញ និងសែនសុខ សុីធី
 • កម្មវិធីចែកស្ករគ្រាប់
  • លក្ខខណ្ឌ៖
   • បុគ្គលិកតុបតែងខ្លួនបែបពិធីបុណ្យហាទ្បូវីន នឹងចែកស្ករគ្រាប់ដល់ប្អូនៗកុមារ (ចំនួនមានកំណត់)
   • ចាប់ពីថ្ងៃទី២២ ដល់ ២៣ និង ២៩ ដល់ ៣១ តុលា ឆ្នាំ២០២២ (ម៉ោង៤ ដល់៦ល្ងាច)
 • ទទួលបានបណ្ណទឹកប្រាក់អ៉ីអន៣ដុល្លារ សម្រាប់ការចំនាយចាប់ពី២០ដុល្លារក្នុង១វិក័យបត្រដោយប្រើប្រាស់ Master Cards
  • លក្ខខណ្ឌ៖
   • សម្រាប់អតិថិជនដែលប្រើប្រាស់ Master Cards
   • កម្មវិធីធ្វើទ្បើងរៀងរាល់ថ្ងៃ (ចន្ទ ដល់ អាទិត្យ) រហូតអស់ពីស្តុក
   • ការផ្ដល់ជូននេះធ្វើទ្បើងសម្រាប់ការទូទាត់ជាមួយ Master Cards (តាមរយៈ POS Terminal របស់ធនាគារ កម្ពុជាសាធារណៈ) នៅផ្សារទំនើបអ៉ីអនភ្នំពេញ អ៊ីអនសែនសុខ ស៊ីធី អ៊ីអន អនទ្បាញ និងគ្រប់សាខារបស់ផ្សារទំនើបអ៉ីអនម៉េកវែលយូ
   • អតិថិជនម្នាក់អាចទទួលបានបណ្ណទឹកប្រាក់តែម្ដងប៉ុណ្ណោះក្នុង១វិក័យបត្រ
   • ការផ្ដល់ជូនមានកំណត់ អ្នកមកមុនទទួលបានមុន
   • Master Card និង AEON Cambodia មានសិទ្ធិក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរ​ កែប្រែលក្ខខណ្ឌផ្សេងៗ ឬលុបចោលប្រូម៉ូសិននេះដោយពុំចាំបាច់ជូនដំណឹងជាមុន។
 • ទទួលបានទឹកប្រាក់ត្រលប់មកវិញ១០ដុល្លារ សម្រាប់ការចំនាយយ៉ាងតិច៥០ដុល្លារក្នុង១វិក័យបត្រដោយទូទាត់ជាមួយ Visa Credit Card របស់ធនាគារ J Trust Royal (កាត Classic និង Platinum)
  • លក្ខខណ្ឌ៖
   • សម្រាប់អតិថិជនដែលប្រើប្រាស់ Visa Credit Card របស់ធនាគារ J Trust Royal (កាត Classic និង Platinum) ប៉ុណ្ណោះ
   • កម្មវិធីធ្វើទ្បើងចាប់ពីថ្ងៃទី ៣០ សីហា ២០២២ រហូតអស់ពីស្តុក
   • រាល់ការចំនាយដោយទូទាត់ជាមួយ Visa Credit Card របស់ធនាគារ J Trust Royal (កាត Classic និង Platinum) នៅផ្សារទំនើបអ៉ីអនភ្នំពេញ និងសែនសុខ ស៊ីធី (ផ្សារទំនើបលក់ទំនិញទូទៅ) យ៉ាងតិច៥០ដុល្លារក្នុង១វិក័យបត្រ អតិថិជននឹងទទួលបានទឹកប្រាក់ត្រលប់មកវិញ១០ដុល្លារ
   • ទឹកប្រាក់ដែលទទួលបានច្រើនបំផុតក្នុង១ខែ ចំនួន៥០ដុល្លារ ក្នុង១គណនេយ្យ
   • ទឹកប្រាក់ទទួលបានធ្វើទ្បើង១ខែម្ដង និងផ្ទេរទៅកាន់គណនេយ្យអ្នកប្រើប្រាស់ នៅខែបន្ទាប់ រយៈពេល៥ថ្ងៃ (ថ្ងៃធ្វើការ)
   • គណនេយ្យ Credit Card ត្រូវតែសកម្ម (Active) គិតត្រឹមថ្ងៃដែលធនាគារធ្វើកម្មវិធីនេះ
   • ចំនួនទឹកប្រាក់ផ្ដល់ជូនមានកំណត់ និងធ្វើទ្បើងតាមគោលការ មកមុន ទទួលបានមុន
   • ធនាគារ J Trust Royal រក្សាសិទ្ធិក្នុងការលុបចោល ឬបន្ថែមលក្ខខណ្ឌផ្សេងៗដោយពុំចាំបាច់ជូនដំណឹងជាមុន។

ក្រៅពីសកម្មភាពផ្សេងៗ និងប្រូម៉ូសិនជាច្រើនខាងលើ អតិថិជនដែលអញ្ជើញមកក៏អាចថតរូបអនុស្សាវរីយ៍ជាមួយក្រុមគ្រួសារ និងមិត្តភក្តិ និងចូលរួមជាមួយសកម្មភាពជាច្រើនទៀតនៅក្នុងផ្សារទំនើបយើងខ្ញុំផងដែរ។

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម៖

Website: www.aeoncambodia.com

Facebook: https://www.facebook.com/aeonretailcambodia

Instagram: https://www.instagram.com/aeon_retail_cambodia/

Telegram: https://t.me/aeonretailcambodia

YouTube: https://www.youtube.com/c/AEONRetailCambodia