ជំនួយការបញ្ជាទំនិញផ្នែកទឹកដោះគោ-០១មុខតំណែង

ពិ​ព៌​ណ​នា​ពី​ការងារ

 • Source New assortment (with local suppliers) to meet market trend
 • Prepare new items and propose to manager
 • Control schematic plan< Plan O Gram> to propose to Manager for all stores
 • Do Market survey (Assortment, Price, Display, Promotion)
 • Renew yearly trading terms
 • Negotiate with suppliers to rent space rental, ads…increase revenue
 • Negotiate with suppliers to reduce cost price
 • Negotiate Promotions with Suppliers and demand plan to avoid OOS
 • Negotiate with potential suppliers by demand plan, monthly and/quarterly
 • Update cost and price change and work closely with OP each store
 • Check and confirm listing fee, rebate & anniversary…
 • Analyze assortment performance (slow & fast moving items)
 • Other tasks assigned by Manager/ Division Head

តម្រូវការការងារ

 • Bachelor’s Degree in relevant fields
 • At least 2 years of experience in a comparable position in another industry
 • Strong analytical skills
 • A background in merchandising, marketing, and/ or is preferred
 • High willingness to explore, accepts changes & challenges
 • Learns quickly and have willing to share
 • Able to perform under pressure and positive attitude
 • Good Health condition & good teamwork
 • Able to work rotate weekend or holiday
 • Good in Khmer and English both verbal and written
 • Good in Microsoft Excel

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង

Contact      Recruitment Team

Phone       ​​​+855 96 59 79 021​(Head Quarter / Phnom Penh)

+855 10 568 535 (Sen Sok)

+855 93 207 456 (Mean Chey)

Email        [email protected]

Website    https://aeoncambodia.com/careers/

LinkedIn  AEON Cambodia Co., Ltd

Facebook Aeon – Cambodia Jobs

Address    2nd floor #132, Street Sothearos, Sangkat Tonnle Bassac, Khan Chamkamorn, Phnom Penh

អំពីក្រុមហ៊ុន

AEON Cambodia Co., Ltd. is the 1st large general merchandise store in Cambodia that introduce the most modern lifestyle merchandise to our customers. We welcome dynamic, purpose driven individuals who desire to make an impact and leave an impression in the best environment of success to join our team.

 • អត្ថប្រយោជន៍ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ :
  – ធានារ៉ាប់រងជីវិត
  – សេវាធានារ៉ាប់រង បសស
  – ប្រាក់លើកទឹកចិត្តពីរដងក្នុងមួយឆ្នាំ
  – ប្រាក់ឧបត្ថម្ភការមកទៀងទាត់
  – ប្រាក់ឧបត្ថម្ភថ្លៃសាំង
  – ការដំឡើងប្រាក់ខែប្រចាំឆ្នាំ
  – ប្រាក់ថែមម៉ោង
  – ប្រាក់អតីតភាពការងារ
  – វិភាគទានបុណ្យសព
  – ប្រាក់ឧបត្ថម្ភការធ្វើការវេនយប់
  – ប្រាក់ចំណងដៃអាពាហ៍ពិពាហ៍ និងអំណោយពេលសម្រាលបុត្រ
  – ការបញ្ចុះតម្លៃសម្រាប់ការទិញទំនិញ
  – ប្រាក់បន្ថែមជំនាញ

  អត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗក្រៅពីហិរញ្ញវត្ថុ
  – ការឈប់សម្រាកប្រចាំខែ ៦-៧ថ្ងៃក្នុង១ខែ
  – អាហារមួយពេលក្នុង០១ថ្ងៃធ្វើការ
  – ច្បាប់សម្រាកពិសេស
  – ឯកសណ្ឋាន
  – ការឈប់សម្រាកប្រចាំឆ្នាំ
  – ការឈប់សម្រាកបុណ្យជាតិ

  – ការឈប់សម្រាកមាតុភាព
  – ការឈប់សម្រាកសម្រាប់បុគ្គលិកបុរសពេលភរិយាសម្រាលបុត្រ
  – ការឈប់សម្រាកពេលរៀបអាពាពិពាហ៏
  – ការឈប់សម្រាកឈឺ និងឈឺរយៈពេលវែង
  – ច្បាប់ឈប់សម្រាកព្យាបាលជំងឺកូវីដ១៨
  – ច្បាប់ឈប់សម្រាកចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺកូវីដ១៩
  – ការលើកទឹកចិត្តសម្រាប់បុគ្គលិកដែលមានអតីតភាពការងារវែង

  ផ្សេងៗ
  – កម្មវិធីជប់លៀងប្រចាំឆ្នាំ និង ខួបកំណើតបុគ្គលិកប្រចាំខែ
  – ដំណើរកំសាន្តប្រចាំឆ្នាំសម្រាប់បុគ្គលិក
  – ឱកាសអភិវឌ្ឍន៍អាជីពការងារ
  – ការបណ្តុះបណ្តាលក្នុង និងក្រៅប្រទេស