ចែករំលែករូបថតរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នានៅក្នុងផ្សារទំនើប អ៊ីអន

ចែករំលែក:

ដើម្បីចូលរួមអបអរសាទរខួប ៩ឆ្នាំ របស់ផ្សារទំនើបអ៊ីអន លោកអ្នកគ្រាន់ថតរូប របស់អ្នកនៅក្នុងផ្សារទំនើបអ៊ីអន នៅកន្លែងណាក៏បានឲ្យតែនៅក្នុងផ្សារទំនើប ដើម្បីមានឱកាសឈ្នះរង្វាន់ប័ណ្ណទឹកប្រាក់ អេឡិចត្រូនិក (E-Voucher) រហូតដល់ ៣៥០ដុល្លារ សម្រាប់ប្រើប្រាស់នៅក្នុង អ៊ីអន អនឡាញ។

លក្ខខណ្ឌក្នុងការចូលរួម៖

  • ផ្ញើររូបរបស់អ្នកមកកាន់ Telegram AEON Retail Cambodia t.me/aeon_retail_cambodia ចាប់ពីថ្ងៃទី ១ ដល់ ថ្ងៃទី ១៦ កក្កដា ២០២៣ (ត្រឹមម៉ោង ៥ល្ងាច) និងអាចចូលរួមលេងបានម្នាក់តែ ១ដងប៉ុណ្ណោះ
  • រូបថតដែលទទួលបាននឹងត្រូវផុសនៅលើហ្វេសប៊ុកផេក AEON Retail Cambodia ចាប់ពីថ្ងៃទី ៧ ដល់ ១៦ កក្កដា ២០២៣ (ត្រឹមម៉ោង ៥ល្ងាច)
  • រូបថតចំនួន ២០រូប ដែលទទួលបានការ Like ច្រើនជាងគេនឹងត្រូវជ្រើសរើសក្នុងការទទួលរង្វាន់
  • អ្នកឈ្នះចំនួន ២០រូប នឹងត្រូវប្រកាសនៅថ្ងៃទី ១៨ កក្កដា ២០២៣ នៅលើហ្វេសប៊ុកផេក AEON Retail Cambodia ដោយរង្វាន់រួមមាន៖
  • ប័ណ្ណទឹកប្រាក់ អេឡិចត្រូនិក (E-Voucher) មានតម្លៃស្មើ ១០០ដុល្លារ ១រង្វាន់
  • ប័ណ្ណទឹកប្រាក់ អេឡិចត្រូនិក (E-Voucher) មានតម្លៃស្មើ ៥០ដុល្លារ ១រង្ចាន់
  • ប័ណ្ណទឹកប្រាក់ អេឡិចត្រូនិក (E-Voucher) មានតម្លៃស្មើ ៣០ដុល្លារ ១រង្វាន់
  • ប័ណ្ណទឹកប្រាក់ អេឡិចត្រូនិក (E-Voucher) មានតម្លៃស្មើ ១០ ដុល្លារ ១៧រង្វាន់

អ្នកឈ្នះ អាចមកទទួលយករង្វាន់បាននៅថ្ងៃទី ១៩ ដល់ ២៥ កក្កដា ២០២៣ នៅផ្សារទំនើបអ៊ីអន ភ្នំពេញនៅបញ្ជរសេវាកម្មអតិថិជនដែលមានទីតាំងនៅជាន់ផ្ទាល់ដី

លក្ខខណ្ឌដែលត្រូវបានអនុវត្តន៍៖

ចំពោះការ Like ដែលមិនមែនជាគណនីពិតប្រាកដ ក្រុមការងារមានសិទ្ធក្នុងការលុបចេញដោយពុំចាប់បាច់ប្រាប់ជាមុននឹងចាត់ទុកជាមោឃៈ

Like និង Follow ផេករបស់យើង Facebook Instagram

សម្រាប់ផ្ញើរូបចូលរួមប្រកួត Telegram