ថតរូប និងផ្ដិតរូបដោយឥតគិតថ្លៃ ក្នុងឱកាសទិវាគុណលោកឪពុក

ចែករំលែក:

[លោកឳពុក គឺជាវីរៈបុរសរបស់កូន] 🫶🧔‍

បង្ហាញក្ដីស្រលាញ់របស់អ្នក ក្នុងឱកាសទិវាគុណលោកឪពុក

ដើម្បីអបអរសាទរទិវាគុណលោកឳពុក ផ្សារទំនើបអ៊ីអនមានជ័យ មានការផ្ដល់ជូនការថតរូប និងផ្ដិតរូបអនុស្សាវរីយ៍ ដោយឥតគិតថ្លៃ ជូនដល់អតិថិជនដែលបានមកជាវទំនិញនៅផ្សារទំនើប អ៊ីអន អតិថិជនគ្រាន់តែបង្ហាញវិក្កយបត្រទៅកាន់ក្រុមការងារតែប៉ុណ្ណោះ ។

👉កម្មវិធី៖ ពីថ្ងៃទី១៧ ដល់ ថ្ងៃទី១៨ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៣ និងចាប់ពីម៉ោង១០ព្រឹក ដល់ម៉ោង ៦ល្ងាច ។

📍ទីតាំង៖ ស្ថិតនៅផ្សារទំនើប អ៊ីអន មានជ័យជាន់ទី១ ទល់មុខកន្លែងលក់សម្ភារៈកុមារទូទៅ។

បញ្ជាក់ ៖ វិក្កយបត្រមួយ អតិថិជនអាចថតរូប និងផ្ដិតរូប បានតែមួយសន្លឹកប៉ុណ្ណោះ ។ខ