កម្មវិធីបញ្ចុះតម្លៃដ៏អស្ចារ្យពី ផ្សារទំនើបអុីអនមានជ័យ

ចែករំលែក:

កម្មវិធីបញ្ចុះតម្លៃដ៏អស្ចារ្យពី ផ្សារទំនើបអុីអន មានជ័យ ក្នុងខែ តុលា នេះកាន់តែអស្ចារ្យ✨🛒

សម្រាប់អតិថិជន ជាពិសេសបងៗដែលជាស្ត្រីមេផ្ទះដែលកំពុងតែត្រូវការរបស់របរប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃ ឱកាសពិសេសបានមកដល់ហើយ ផ្សារទំនើបអុីអន មានជ័យ មានការបញ្ចុះតម្លៃពិសេស ចំណេញកាន់តែច្រើនទៅលើប្រភេទទំនិញជាច្រើនមុខរហូតដល់ ៧០% រួសរាន់ឡើង!!

📍ការផ្តល់ជូនពិសេសនេះចាប់ផ្តើមពីថ្ងៃទី ០១ ដល់ថ្ងៃទី ៣១ តុលា ២០២៣ នៅផ្សារទំនើបអុីអន មានជ័យ ទីតាំងជាន់ផ្ទាល់ដី