រីករាយជាមួយការប្រូម៉ូសិនបុណ្យសែនក្បាលទឹក

ចែករំលែក:

ជិតដល់ពិធីបុណ្យសែនក្បាលទឹកហើយ មានបានត្រៀមគ្រឿងសក្ការៈ បន្លែ ផ្លែឈើសម្រាប់សែនហើយនៅ ?

ប្រូម៉ូសិនពិសេសពី ផ្សារទំនើប អ៊ីអន ក្នុងឱកាសពិធីបុណ្យសែនក្បាល មានដូចជា៖ ទៀន ធូប ក្រដាសសែន បន្លែ ផ្លែឈើ ត្រី សាច់ស្រស់ និងមានទំនិញជាច្រើនមុខថែមទៀត ។

👉អ្វីដែលកាន់តែពិសេសនោះសម្រាប់ការកក់ទុកមុនទៅលើ ជ្រូកខ្វៃ ទាខ្វៃ និងទាផ្លិតនឹងទទួលបានការផ្ដល់ជូនពិសេសដូចជា៖

🛒រាល់ការកក់ទុកមុនទៅលើ ជ្រូកខ្វៃ ៣គីឡូ នឹងទទួលបាន កូកាកូឡាដប ចំណុះ ១.៥លីត្រ ២ដប *និងការបញ្ចុះតម្លៃពិសេស*

🛒រាល់ការកក់ទុកមុនទៅលើ ជ្រូកខ្វៃ ចាប់ពី ៥ ដល់ ១៥គីឡូ នឹងទទួលបាន ទាខ្វៃ ១ ក្បាល *និងការបញ្ចុះតម្លៃពិសេស*

🛒រាល់ការកក់ទុកមុនទៅលើ ទាខ្វៃ ១ និងទទួលបាន កូកាកូឡាដប ចំណុះ ១.៥លីត្រ ១ដប

🛒រាល់ការកក់ទុកមុនទៅលើ ទាផ្លិត ១ និងទទួលបាន កូកាកូឡាដប ចំណុះ ១.៥លីត្រ ១ដប

ការផ្ដល់ជូននេះ ចាប់ពីថ្ងៃទី៣១ ខែកក្កដា រហូតដល់ថ្ងៃទី​ ៣០ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២៣ មាននៅ ផ្សារទំនើប អ៊ីអន ទាំង ៣សាខា (ផ្សារទំនើប អ៊ីអនភ្នំពេញ, ផ្សារទំនើប អ៊ីអនសែនសុខស៊ីធី និងផ្សារទំនើប អ៊ីអនមានជ័យ) ។

សូមអរគុណចំពោះការជាវទំនិញនៅ ផ្សារទំនើប អ៊ីអន​ ។

Like and Follow our page to get the latest information:

Facebook: AEON Retail Cambodia

Instagram: aeon_retail_cambodia

Join our telegram AEON Retail Cambodia