ការបញ្ចុះតម្លៃពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ ២០២៣

ចែករំលែក:

រីករាយជាមួយការបញ្ចុះដ៏អស្ចារ្យរហូតដល់៥០% ទៅលើទំនិញដែលមានគុណភាពជាច្រើនប្រភេទដូចជា៖ សម្លៀកបំពាក់ បុរស នារី កុមារ និងទារក សម្ភារៈអគ្គីសនី សម្ភារៈប្រើប្រាស់ក្នុងផ្ទះ អាហារ គ្រឿងទេស និងសម្ភារៈប្រើប្រាស់ជាច្រើនប្រភេទទៀត។

ឱកាសផ្សងសំណាងឈ្នះរង្វាន់ ម៉ូតូ ទូរទឹកកក ទូរទស្សន៍ ម៉ាស៊ីនបោកសម្លៀកបំពាក់ ម៉ាស៊ីនដុតនឹងកម្ដៅអាហារនិងរង្វាន់ដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ទៀត

សុពលភាពនៃការផ្តល់ជូនពិសេស
ចាប់ពីថ្ងៃទី ២ ដល់ ១១ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០២៣

ខ និងលក្ខខណ្ឌផ្សេងៗ

 • រាល់ការជាវទំនិញចាប់ពី១០ដុល្លារទ្បើងទៅ ក្នុង ១វិក្កយបត្រ និងទទួលបានសន្លឹកឆ្នោតផ្សងសំណាង ១សន្លឹក
 • វិក្កយបត្រមិនអាចបូកបញ្ចូលគ្នានោះទេ

ទទួលបានប័ណ្ណទឹកប្រាក់អេឡិចត្រូនិកត្រឡប់វិញ ៥ដុល្លារ ពី អ៊ីអន អនឡាញ រាល់ការបញ្ជាទិញចាប់ពី ៤០ដុល្លារឡើងទៅ

សុពលភាពនៃការផ្តល់ជូនពិសេស
ចាប់ពីថ្ងៃទី ២ ដល់ ១១ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០២៣

ខ និងលក្ខខណ្ឌផ្សេងៗ

 • រាល់ការចំណាយរាល់ការចំណាយចាប់ពី ៤០ដុល្លារឡើងទៅ នឹងទទួលបានប័ណ្ណទឹកប្រាក់អេឡិចត្រូនិកត្រឡប់វិញ ៥ដុល្លារ
 • អតិថិជនម្នាក់អាចទទួលបានការផ្តល់ជូននេះច្រើនបំផុត ៥ដង និងក្នុង ១ថ្ងៃ តែ ១ដង ប៉ុណ្ណោះ
 • សម្រាប់អតិថិជន ៦០០នាក់ដំបូងប៉ុណ្ណោះ
 • សម្រាប់តែអតិថិជន អ៊ីអន អនឡាញតែប៉ុណ្ណោះ (អ៊ីអន អនឡាញ ភ្នំពេញ អ៊ីអន អនឡាញ សែនសុខនិង អ៊ីអន អនឡាញ មានជ័យ)

អតិថិជនក៏អាចទទួលបានការផ្ដល់ជូនពិសេសៗជាច្រើនទៀតផងដែរពីបណ្ដាដៃគូសហការរបស់យើងដូចជា៖

ទទួលបានទឹកប្រាក់ត្រឡប់មកវិញ ៥ដុល្លារ រួមជាមួយការចាប់ឆ្នោតផ្សងសំណាង សម្រាប់ផ្សារទំនើប អ៊ីអនមានជ័យ

សុពលភាពនៃការផ្តល់ជូនពិសេស
ចាប់ពីថ្ងៃទី ២ ដល់ ១១ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០២៣

ខ និងលក្ខខណ្ឌផ្សេងៗ

 • រាល់ការចំណាយចាប់ពី ១០០ដុល្លារឡើងទៅក្នុង ១វិក្កយបត្រ និងទទួលបានទឹកប្រាក់ត្រឡប់មកវិញចំនួន ៥ដុល្លារ
 • អតិថិជនម្នាក់អាចទទួលបានទឹកប្រាក់ត្រឡប់មកវិញច្រើនបំផុត ៥ដុល្លារ អតិថិជនអាចទទួលបានការផ្ដល់ជូននេះតែ ១ដងប៉ុណ្ណោះ
 • សម្រាប់គ្រប់សាខាផ្សារទំនើបអ៊ីអនភ្នំពេញ អ៊ីអនសែនសុខ អ៊ីអនមានជ័យ
 • ទឹកប្រាក់ត្រឡប់មកវិញនឹងផ្ទេរក្នុងរយៈពេល 10 ថ្ងៃធ្វើការបន្ទាប់ពីការបញ្ចប់នៃការផ្សព្វផ្សាយ

សម្រាប់សាខាផ្សារទំនើប អ៊ីអនមានជ័យ

 • រាល់ការចំណាយចាប់ពី ៣០ដុល្លារឡើងទៅក្នុង ១វិក្កយបត្រនៅក្នុងផ្សារទំនើបអ៊ីអនមានជ័យ
 • អតិថិជនអាចយកវិក្កយបត្រទៅប្តូរនៅកន្លែងចាប់ឆ្នោតដើម្បីធ្វើការចាប់ឆ្នោតផ្សងសំណាង ដែលមានទីតាំងនៅជាន់ទី ១
 • ចាប់ពីថ្ងៃទី ៩ ដល់ ១១ មិថុនា ២០២៣
 • ចាប់ពីម៉ោង ៩ព្រឹក ដល់ ៩យប់

ឱកាសទទួលបានទឹកប្រាក់ត្រឡប់មកវិញ ៥០% រាល់ការទូទាត់ប្រាក់តាមរយៈ ABA KHQR នៅគ្រប់សាខាផ្សារទំនើបអ៊ីអន (អ៊ីអនភ្នំពេញ អ៊ីអនសែនសុខ អ៊ីអនមានជ័យ)

សុពលភាពនៃការផ្តល់ជូនពិសេស
ចាប់ពីថ្ងៃទី ២ ដល់ ១១ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០២៣

ខ និងលក្ខខណ្ឌផ្សេងៗ

 • រាល់ការចំណាយចាប់ពី ១០ដុល្លារឡើងទៅក្នង ១វិក្កយបត្រដោយប្រើប្រាស់ ABA KHQR នៅផ្សារទំនើប អ៊ីអន នឹងមានឱកាសចូលរួមផ្សងសំណាង
 • អ្នកឈ្នះ 500នាក់ នៃការផ្តល់ជូនពិសេសនេះនឹងត្រូវកំណត់អត្តសញ្ញាណនៅក្នុងការចាប់ឆ្នោតផ្សងសំណាងតាមរយៈ System ហើយអ្នកឈ្នះម្នាក់ៗនឹងទទួលបានប្រាក់ត្រលប់មកវិញ 50% លើវិក្កយបត្រដែលចំណាយចាប់ពី 10ដុល្លារឡើងទៅ និងចំនួនប្រាក់ត្រលប់មកវិញច្រើនបំផុត 20 ដុល្លារ។
 • ទឹកប្រាក់ត្រឡប់មកវិញនឹងផ្ទេរក្នុងរយៈពេល 10 ថ្ងៃធ្វើការបន្ទាប់ពីការបញ្ចប់នៃការផ្សព្វផ្សាយ
 • អ្នកឈ្នះ​អាចទទួលបានតែ ១ដងប៉ុណ្ណោះ។​

ការផ្ដល់ជូននេះធ្វើទ្បើងចាប់ពីថ្ងៃទី០២ ដល់ ១១ មិថុនា ឆ្នាំ២០២៣ នៅផ្សារទំនើបអ៊ីន ទាំង៣សាខា (អ៊ីអនភ្នំពេញ អ៊ីអនសែនសុខស៊ីធី និងអ៊ីអនមានជ័យ)។