ការពារគ្រួសារអ្នកពីសត្វមូស នៅរដូវភ្លៀងធ្លាក់

ចែករំលែក:

បញ្ចុះតម្លៃពិសេសរហូតដល់ ៥០% ទៅលើផលិតផលការពារមូសខាំ ជាច្រើនប្រភេទដូចជា៖ ក្រែមលាបការពារមូសខាំ , ស្ព្រៃយ៍បាញ់ការពារមូសខាំ​ បន្ទះបិទការពារមូសខាំ​ និងផលិតផលការពារមូសជាច្រើនទៀត ។

ការផ្ដល់ជូននេះចាប់ពីថ្ងៃទី ២៦ ខែមិថុនា រហូតដល់ថ្ងៃទី ០៩ ​ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២៣ នៅគ្រប់សាខា ផ្សារទំនើប អ៊ីអន ទាំង៣ សាខា (ផ្សារទំនើបអ៊ីអន ភ្នំពេញ, អ៊ីអន សែខសុខ ស៊ីធី នឹង អ៊ីអន មានជ័យ) ។

សូមអរគុណសម្រាប់ការជាវទំនិញនៅផ្សារទំនើប អ៊ីអន។