ទទួលបានកាតអ្នកម្ដាយ ឥតគិតថ្លៃសម្រាប់ការចំណាយនៅ Kids Republic

ចែករំលែក:

សម្រាប់តែផ្សារទំនើបអ៊ីអន មានជ័យប៉ុណ្ណោះ!

រាល់ការទិញចាប់ពី ២០ ដុល្លារឡើងទៅនៅ Kids Republic លោកអ្នកនឹងទទួលបានការចុះឈ្មោះ កាតអ្នកម្ដាយ (AEON Mommy Card) ដោយឥតគិតថ្លៃ!

ការផ្ដល់ជូនពិសេសនេះចាប់ពីថ្ងៃទី ១ ដល់ ១៤ ឧសភា ឆ្នាំ ២០២៤ នេះតទៅនឹងសម្រាប់តែផ្សារទំនើប អ៊ីអន មានជ័យតែប៉ុណ្ណោះ។

អត្ថប្រយោជន៏ផ្សេងៗ របស់កាតអ្នកម្ដាយ

  • បញ្ចុះតម្លៃ ៥% រៀងរាល់ថ្ងៃ អង្គារ និង សៅរ៍ ទៅលើសម្ភារៈក្មេងលេង ទារក កុមារ និងសម្លៀកបំពាក់ស្រ្ដីមានផ្ទៃពោះ (មិនរាប់បញ្ចូលខោទឹកនោម ទឹកដោះគោ និង ម្សៅទឹកដោះគោឡើយ)
  • បញ្ចុះតម្លៃ ៥% រៀងរាល់ថ្ងៃ ចន្ទ ដល់ សុក្រ សម្រាប់ការចូលលេងនៅ Molly Fantasy
  • បញ្ចុះតម្លៃ ២០% រៀងរាល់ថ្ងៃ ចន្ទ ដល់ សុក្រ សម្រាប់ការចូលលេងនៅ Kidzooona (មិនរាប់បញ្ចូលនៅថ្ងៃបុណ្យជាតិ)

សម្រាប់ព័ត៌មានផ្សេងៗសូមចូលទៅកាន់ផេករបស់យើង៖

Facebook: AEON Retail Cambodia

Telegram: AEON Retail Cambodia

Instagram: aeon_retail_cambodia

YouTube: AEON Retail Cambodia