ទទួលបានវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ពេលទូទាត់ជាមួយវីសាតាមរយៈអ៉ីអន អនឡាញ

ចែករំលែក:

ទទួលបានវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ដោយឥតគិតថ្លៃ សម្រាប់ការចំណាយចាប់ពី ៥០ដុល្លារឡើងទៅជាមួយប័ណ្ណវីសា។
សុពលភាពនៃការផ្តល់ជូនពិសេស
ចាប់ពីថ្ងៃទី ១ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០២៣ រហូតដល់ថ្ងៃទី ៣១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២៣ ឬរហូតដល់អស់ពីស្តុក

ខ និងលក្ខខណ្ឌផ្សេងៗ

 • ការផ្តល់ជូនពិសេសនេះសម្រាប់ប័ណ្ណវីសាគ្រប់ប្រភេទទាំងអស់ (ប័ណ្ណឥណទាន ប័ណ្ណឥណពន្ធ និងប័ណ្ណនិមិត្ត)
 • ការផ្ដល់ជូនពិសេសនេះ សម្រាប់ការបញ្ជាទិញចាប់ពី ៥០ដុល្លារឡើងទៅដោយទូទាត់ជាមួយប័ណ្ណវីសា នៅលើកម្មវិធីទូរស័ព្ទ អ៉ីអន អនឡាញ ឬ www.aeononlineshopping.com
 • តម្រូវទូទាត់តាមរយៈបណ្ដាញទូទាត់អនឡានរបស់ធនាគារកម្ពុ
 • វត្ថុអនុស្សាវរីយ៍នឹងត្រូវបញ្ចូនទៅជាមួយទំនិញដែលបានបញ្ជាទិញ
 • ប័ណ្ណមួយអាចទទួលបានវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍តែមួយ (១) ប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយថ្ងៃជាកំហិត
 • ការផ្ដល់ជូនពិសេសនេះគីយោងទៅតាមគោលការណ៍អ្នកមកមុនបានមុន ឬរហូតដល់អស់ពីស្តុក

របៀបនៃការទទួលបានរង្វាន់

 1. ជ្រើសរើសទំនិញដែលអ្នកពេញចិត្ត ហើយចុច “Add to cart”
 2. ចុចលើ “Shopping card” ពិនិត្យមើលចំនួនទឹកប្រាក់ចាប់ពី ៥០ដុល្លារ ឬច្រើនជាងនេះ
 3. ចុច “Go to check out”
 4. នៅលើជម្រើសវិធីបង់ប្រាក់ សូមជ្រើសរើស “Visa card” ជាជម្រើសទូទាត់របស់អ្នក
 5. បំពេញព័ត៌មានលំអិតអំពីប័ណ្ណវីសារបស់អ្នក
 6. ចុចបញ្ជាក់ការបញ្ជាទិញ & បង់ប្រាក់

មាននៅតែ AEON Online website or AEON Online App.