កម្មវិធី Black Friday បញ្ចុះតម្លៃរហូតដល់ ៧០%

ចែករំលែក:

ការផ្ដល់ជូនពិសេសៗ ពីកម្មវិធី Black Friday ដោយមានការបញ្ចុះតម្លៃរហូតដល់ ៧០% ចាប់ផ្ដើមហើយ!

ទទួលយកបទពិសោធ ការផ្ដល់ជូនដ៏អស្ចារ្យ និងរំភើបនេះចាប់ពីថ្ងៃទី ២៦ ដល់ ២៨ វិច្ឆិការ ២០២១  រួមជាមួយការផ្ដល់ជូនជាច្រើនទៀតដូចជា៖ ការទទួលបានទឹកប្រាក់ត្រលប់មកវិញរហូតដល់ ៣០% ពីធនាគារអេស៊ីលីដា ការទទួលបានកាដូរជាច្រើនពីធនាគារឯកទេសអ៉ីអន និងការបញ្ចុះតម្លៃលើទំនិញដែលជាយីហោផ្ដាច់មុខរបស់អ៉ីអនជាច្រើនទៀត។

លើសពីនេះលោកអ្នកចំណេញ៥០% ក្នុងការធ្វើដំណើរមកកាន់ផ្សារទំនើបអុីអនទាំង២សាខា ដោយគ្រាន់តែប្រើប្រាស់ប្រូម៉ូកូដ “BlackFri” ។

មកទទួលយកបទពិសោធដ៏អស្ចារ្យដែលមានតែម្ដងប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយឆ្នាំទាំងអស់គ្នា!

លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗត្រូវបានអនុវត្តន៍!
បញ្ជារទិញទំនិញផ្សេងៗទៀតតាមរយៈ ៖ www.aeononlineshopping.com