ការផ្ដល់ជូនពិសេសពីកម្មវិធីចុងសប្ដាហ៍ដ៏អស្ចារ្យក្នុងខែ ធ្នូ

ចែករំលែក:

ការផ្ដល់ជូនពិសេសពី កម្មវិធីចុងសប្ដាហ៍ដ៏អស្ចារ្យ សម្រាប់ខែធ្នូ 🥰

🛒កម្មវិធីចុងសប្ដាហ៍ដ៏អស្ចារ្យ គឺជាការបញ្ចុះតម្លៃពិសេសជារៀងរាល់ ថ្ងៃសុក្រ ដល់ អាទិត្យនៃដើមសប្តាហ៏ក្នុងខែនីមួយៗ ទៅលើផលិតផលជាច្រើនដូចជា គ្រឿងទេស និង អាហារប្រចាំថ្ងៃដែលមានការបញ្ចុះតម្លៃរហូតទៅដល់ ៥០%

🤩ចង់ដឹងមានទំនិញអ្វីពិសេសខ្លះបញ្ចុះតម្លៃសម្រាប់សប្តាហ៏បញ្ចុះតម្លៃនេះ កុំភ្លេចអញ្ជើញមកមានទំនិញបញ្ចុះតម្លៃជាច្រើនកំពុងរង់ចាំអ្នក

នៅផ្សារទំនើបអ៉ីអន ទាំង៣សាខា នៅជាន់ផ្ទាល់ដី!

For more Infomation :
Official Facebook Page: AEON Retail Cambodia
Instagram: aeon_retail_cambodia
Official Telegram Channel: AEON Retail Cambodia
YouTube: AEON Retail Cambodia

Download: AEON Online App