វិថីទំនិញបញ្ចុះតម្លៃ ៥ដុល្លារ នៅផ្សារទំនើបអ៊ីអន មានជ័យ

ចែករំលែក:

បញ្ចុះតម្លៃ$5 $5គ្រប់សម្លៀកបំពាក់ទាំងអស់!

ប្រូម៉ូសិនពិសេសមកដល់ទៀតហើយ រីករាយជាមួយការបញ្ចុះតម្លៃពិសេសត្រឹមតែ $5 ទៅលើសម្លៀកបំពាក់ បុរស នារី និង កុមារជាច្រើនប្រភេទ ច្រើនជម្រើស។

ចាប់ពីថ្ងៃទី 15 ដល់ថ្ងៃទី 17 មីនា ឆ្នាំ 2024 ពីផ្សារទំនើបអុីអន មានជ័យតែប៉ុណ្ណោះ!

ចាំអីទៀត មកអោយបានមុនគេណា!!

សម្រាប់ព័ត៌មានផ្សេងៗសូមចូលទៅកាន់ផេករបស់យើង៖

Facebook: AEON Retail Cambodia

Telegram: AEON Retail Cambodia

Instagram: aeon_retail_cambodia

YouTube: AEON Retail Cambodia