ការផ្ដល់ជូនពិសេសពី Doublefocus Double Day ក្នុងខែមិថុនា !

ចែករំលែក:

ថ្ងៃពិសេស Doublefocus Double Day 6.6!✨

ការផ្ដល់ជូនពិសេសពីម៉ូតសម្លៀកបំពាក់ Doublefocus ដែលជាម៉ាកយីហោផ្ដាច់មុខរបស់ផ្សារទំនើបអ៊ីអន!

រីករាយជាមួយការបញ្ចុះតម្លៃពិសេសត្រឹមតែ $7 ប៉ុណ្ណោះលើសម្លៀកបំពាក់ម៉ាក Doublefocus ដែលបានកំណត់ 👏

បន្ថែមលើសពីនេះទៅទៀតអតិថិជននឹងទទួលបានការផ្ដល់ជូនពិសេសដូចជា៖

ទទួលបានប័ណ្ណទឹកប្រាក់ ៥ដុល្លារ សម្រាប់ការទិញទំនិញទៅលើម៉ាក Doublefocus

សុពលភាពនៃការផ្តល់ជូនពិសេសចាប់ពីថ្ងៃទី ៦ ដល់ ៨ ឧសភា ២០២៤

ខ និងលក្ខខណ្ឌផ្សេងៗ

  • រាល់ការជាវទំនិញម៉ាក Doublefocus ចាប់ពី ១៥ដុល្លារឡើងទៅក្នុង ១វិក្កយបត្រ។
  • សម្រាប់តែអតិថិជន ២០នាក់ដំបូងប៉ុណ្ណោះក្នុង ១សាខាផ្សារទំនើបអ៊ីអន។
  • អតិថិជនអាចប្ដូរយកប័ណ្ណទឹកប្រាក់បានដោយគ្រាន់តែបង្ហាញវិក្កយបត្រ នឹងទំនិញទៅកាន់បុគ្គលិកផ្នែកគិតលុយដែលនៅជិតកន្លែងលក់ទំនិញ Doublefocus ឬ បញ្ជរសេវាកម្មអតិថិជន។
  • សម្រាប់តែផ្សារទំនើប អ៊ីអន ទាំង៣ សាខា។

ការផ្ដល់ជូនពិសេសនេះមានតែនៅថ្ងៃទី ៦ ដល់ ៩ មិថុនា ឆ្នាំ ២០២៤ តែប៉ុណ្ណោះ។

សម្រាប់ព័ត៌មានផ្សេងៗសូមចូលទៅកាន់ផេករបស់យើង៖

Facebook: AEON Retail Cambodia

Telegram: AEON Retail Cambodia

Instagram: aeon_retail_cambodia

YouTube: AEON Retail Cambodia