កម្មវិធីសប្ដាហ៍ដ៏អស្ចារ្យប្រចាំខែកុម្ភៈ

ចែករំលែក:

រីករាយជាមួយកម្មវិធីសប្ដាហ៍ដ៏អស្ចារ្យ ដែលមានការបញ្ចុះតម្លៃពិសេសទៅលើផលិតផលជាច្រើនដូចជា គ្រឿងទេស និង អាហារប្រចាំថ្ងៃដែលមានការបញ្ចុះតម្លៃរហូតទៅដល់ ៥០% កម្មវិធីនេះធ្វើឡើងជារៀងរាល់សប្តាហ៍ទី១ក្នុងខែនីមួយៗ

កម្មវិធីនេះចាប់ផ្តើមពីថ្ងៃទី ៥ កុម្ភៈ ដល់ថ្ងៃទី ១១ កុម្ភៈ ២០២៤ នៅផ្សារទំនើបអ៊ីអនទាំង ៣​សាខាទីតាំងជាន់ផ្ទាល់ដី

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមចូលទៅកាន់ផេករបស់យើង៖

Facebook: AEON Retail Cambodia

Telegram: AEON Retail Cambodia

Instagram: aeon_retail_cambodia

YouTube: AEON Retail Cambodia