បញ្ចុះតម្លៃ ២០% លើសំបុត្រចូលលេង Kidzooona

ចែករំលែក:

ប្រូម៉ូសិនពិសេសសម្រាប់បងៗដែលប្រើប្រាស់ Mommy Card

ការផ្តល់ជូនពិសេសបញ្ចុះតម្លៃ 20% លើការចូលលេងក្នុង Kidzooona សម្រាប់បងៗដែលមាន កាតអ្នកម្តាយពីថ្ងៃចន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រ(មិនរាប់បញ្ចូលថ្ងៃបុណ្យជាតិ)🤗

📍ការផ្តល់ជូននេះចាប់ពីថ្ងៃទី 27 មេសា ដល់ 14 ឧសភា 2024 នៅ Kidzooona សាខា អ៊ីអន មានជ័យ ប៉ុណ្ណោះ