រីករាយការបញ្ចុះតម្លៃរហូតដល់ ៥០% និងការផ្ដល់ជូនពិសេសៗជាច្រើនក្នុងឱកាសចូលឆ្នាំខ្មែរឆ្នាំ ២០២៣

ចែករំលែក:

តើអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រៀមខ្លួនរួចឬនៅក្នុងការប្រារព្ធពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរខាងមុខនេះ? ផ្សារទំនើប AEON នឹងនាំអ្នកទាំងអស់គ្នាមកទទួលយកបទពិសោធន៍ក្នុងការទិញទំនិញដ៏សម្បូរបែប ដែលមានការផ្ដល់ជូនពិសេសនៅផ្សារទំនើបអ៉ីអនភ្នំពេញ ទំនើបអ៉ីអនសែនសុខនិង ទំនើបអ៉ីអនមានជ័យ ចាប់ពីថ្ងៃទី ២០ មីនា ដល់ ១៦ មេសា ឆ្នាំ ២០២៣ និងមានការបញ្ចុះតម្លៃរហូតដល់ ៥០% ទៅលើសម្លៀកបំពាក់បុរសនារី នាទ្បិកា គ្រឿងសម្អាង គ្រឿងអេទ្បិចត្រូនិច សម្ភារៈប្រើប្រាស់ក្នុងផ្ទះ និងការផ្ដល់ជូនពិសេសៗជាច្រើនទៀតដូចជា៖

_សម្រាប់អតិថិជនដែលបានជាវទំនិញចាប់ពី ២៥ដុល្លារឡើងទៅ ក្នុង ១ វិក្កយបត្រនឹងទទួលបាន

ទឹកឃ្មុំ ១ដប ចំណុះ ១០០មីលីលីត សម្រាប់អតិថិជន ១០០ នាក់ដំបូងក្នុងរយៈពេល៣ថ្ងៃ។

ចាប់ពីថ្ងៃទី ១៤ ដល់ ១៦ មេសា ២០២៣។

_មានឱកាសឈ្នះប្រាក់ត្រឡប់មកវិញ ២០០០០៛ រាល់ការចំណាយចាប់ពី២៥ដុល្លារក្នុង១វិក្កយបត្រ ដោយធ្វើការទូទាត់បែបឌីជីថល ជាមួយ ABA KHQR

 • រាល់ការចំណាយចាប់ពី ១០០,០០០៛ ឬ ២៥ដុល្លារឡើងទៅ ក្នុង ១វិក្កយបត្រសម្រាប់អតិថិជន២០០នាក់ដំបូងក្នុង ១ថ្ងៃ។
 • សម្រាប់ទឹកប្រាក់ដែលបានឈ្នះនឹងត្រូវបានផ្ទេរទៅកាន់គណនីអតិថិជនវិញក្នុងរយៈពេល ១៥ថ្ងៃនៃថ្ងៃធ្វើការ បន្ទាប់ពីកម្មវិធីបានបញ្ជប់។

ចាប់ពីថ្ងៃទី៧ រហូតដល់ ១៦មេសា ២០២៣។

_ទទួលបានការបញ្ជុះតម្លៃរហូតដល់ ២០% សម្រាប់ការទូទាត់ប្រាក់ចាប់ពី ២ដុល្លារឡើងទៅតាមរយៈ ACLEDA QR ជាមួយ ACLEDA POS បញ្ចុះតម្លៃច្រើនបំផុត ៥ដុល្លារសម្រាប់ផ្សារទំនើបអ៉ីអន មានជ័យ តែ

ប៉ុណ្ណោះ។

 • រាល់ការចំណាយចាប់ពី ២ដុល្លារឡើងទៅ ក្នុង១ប្រតិបត្តិការទូទាត់តាមរយៈកម្មវិធីទូរស័ព្ទ អេស៊ីលីដា QR ជាមួយ POS លោកអ្នកនឹងទទួលបានការបញ្ជុះតម្លៃរហូតដល់ ២០% នៃតម្លៃបញ្ជាទិញច្រើនបំផុត ៥ដុល្លារ និងបានតែ ១ដងក្នុង ១ថ្ងៃ ។
 • សម្រាប់តែផ្សារទំនើបអ៉ីអន មានជ័យតែប៉ុណ្ណោះ។

ចាប់ពីថ្ងៃទី ២០ មីនា ដល់ ១៦ មេសា ២០២៣

_ទទួលបានទឹកប្រាក់ត្រឡប់មកវិញរហូតដល់ ៥ដុល្លារសម្រាប់ការទូទាត់តាមរយៈកាតអ៉ីអន

 • ចំណាយចាប់ពី ៥០ដុល្លារក្នុង ១វិក្កយបត្រ លោកអ្នកនឹងទទួលបានទឹកប្រាក់ត្រឡប់មកវិញ ១ដុល្លារ។
 • ចំណាយចាប់ពី ១០០ដុល្លារក្នុង ១វិក្កយបត្រ លោកអ្នកនឹងទទួលបានទឹកប្រាក់ត្រឡប់មកវិញ ២ដុល្លារ។
 • ចំណាយចាប់ពី ១៥០ដុល្លារក្នុង ១វិក្កយបត្រ លោកអ្នកនឹងទទួលបានទឹកប្រាក់ត្រឡប់មកវិញ ៣ដុល្លារ។
 • ចំណាយចាប់ពី ៥០០ដុល្លារក្នុង ១វិក្កយបត្រ លោកអ្នកនឹងទទួលបានទឹកប្រាក់ត្រឡប់មកវិញ ៥ដុល្លារ។
 • ការផ្តល់ជូននេះច្រើនបំផុត ៥ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះ។
 • សម្រាប់ទឹកប្រាក់ត្រឡប់មកវិញនឹងត្រូវបានផ្ទេរទៅកាន់គណនីអតិថិជនវិញក្នុងរយៈពេល ១០ថ្ងៃនៃថ្ងៃធ្វើការ បន្ទាប់ពីកម្មវិធីបានបញ្ជប់។
 • មិនរាប់បញ្ជូលការបញ្ជាទិញតាមរយៈ អ៉ីអន អនឡាញ។

ចាប់ពីថ្ងៃទី ១ ដល់ ១៦ មេសា ២០២៣។

_ទទួលបានអត្រាការប្រាក់ ០% សម្រាប់រយៈពេល៦ខែ​ រាល់ការបង់រំលស់ទំនិញនានា។

 • សម្រាប់ផលិតផលដែលបានដាក់ឲ្យបង់រំលោះ។
 • អត្រាការប្រាក់ 0% សម្រាប់រយៈពេល 6 ខែដំបូងសម្រាប់ផលិតផលបង់រំលស់ទាំងអស់។
 • 1.50% សម្រាប់លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗ។

ចាប់ពីថ្ងៃទី២០ មីនា ដល់ ១៦ មេសា ២០២៣។

_មានឱកាសទទួលបានទឹកប្រាក់ត្រឡប់បានមកវិញរហូតដល់៣០ដុល្លារ សម្រាប់ការចាយតាមរយៈកាតរបស់ធនាគារ RHB។

 • • ការទូទាត់ដោយកាតឥណពន្ធ RHB Lifestyle ក្នុងចំនួនទឹកប្រាក់ណាមួយនឹងទទួលបាន ទឹកប្រាក់ត្រឡប់មកវិញ ១០% ច្រើនបំផុត ៥ដុល្លារ។
 • • ការទូទាត់ដោយប័ណ្ណឥណពន្ធ RHB Plainum ក្នុងចំនួនទឹកប្រាក់ណាមួយនឹងទទួលបាន ទឹកប្រាក់ត្រឡប់មកវិញ ១២% ច្រើនបំផុត ១២ដុល្លារ។
 • • ការទូទាត់ដោយប័ណ្ណឥណពន្ធ RHB Premier ក្នុងចំនួនទឹកប្រាក់ណាមួយនឹងទទួលបាន ទឹកប្រាក់ត្រឡប់មកវិញ ១៥% ច្រើនបំផុត ១៥ដុល្លា។

ចាប់ពីថ្ងៃទីនេះ រហូតដល់ ៣១ ឧសភា ២០២៣។

កម្មវិធីនេះធ្វើទ្បើងចាប់ពីថ្ងៃទី ២០ មីនា ដល់ ១៦ មេសា ឆ្នាំ២០២៣ ។

កុំភ្លេចអញ្ជើញមកទទួលយកការផ្ដល់ជូនដ៏អស្ចារ្យនេះទាំងអស់គ្នា!

ព័ត៌មានបន្ថែម៖

Facebook: AEON Retail Cambodia

Instagram: aeon_retail_cambodia

Telegram: AEON Retail Cambodiaទាញយកកម្មវិធីទូរស័ព្ទ AEON Online

លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗត្រូវបានអនុវត្ត!