បញ្ចុះតម្លៃពិសេស ២០%ទៅលើ គ្រប់ខោ

ចែករំលែក:

បញ្ចុះតម្លៃ ២០% គ្រប់សាខា រួសរាន់ឡើង!!✨🩳👖

special-offer-on-apparel

ផ្សារទំនើបអ៊ីអន មានការបញ្ចុះតម្លៃពិសេស ២០%ទៅលើ គ្រប់ខោ បុរស នារី និងកុមារ ពីម៉ាកល្បីៗដូចជា៖ Double focus (ឌាប់ប៊ល ហ្វខឹស) Topvalu (ថបវ៉ាយូ) Ti:zed (ធីហ្សិដ) Scarlet (ស្គាឡែត) Chic Avenue (ឈីកអេវេនញ៉ូ) Agenda (អាជេនដា) Guy’s Vision (ហ្គាយ វីសិន) Suave (ស្វែម) Jkids (ជេឃីត)

កម្មវិធីពិសេសនេះចាប់ពីថ្ងៃទី ៤ ដល់ថ្ងៃទី ៨ ខែសីហា ឆ្នាំ ២០២៣ នៅ ផ្សារទំនើបអ៊ីអន ទាំង ៣ សាខាដែលមានទីតាំងនៅជាន់ទី ១ និង ជាន់ទី ២ កន្លែងលក់សម្លៀកបំពាក់បុរស នារី និងកុមារ។

ប្រញាប់ឡើង!!! កុំអោយឱកាសនេះកន្លងហួស!!!