ការបើកសម្ពោធផ្សារទំនើប អ៊ីអន ម៉េកវែលយូ សាខាថ្មី ជើងឯក ៥០ម៉ែត្រ

ចែករំលែក: