កម្មវិធីសប្ដាហ៍បញ្ចុះតម្លៃហូម ខរឌី ប្រូម៉ូសិនរហូតដល់ ៥០%

ចែករំលែក:

🤩កាន់តែពិសេស​ កាន់តែអស្ចារ្យ😚 វិលត្រឡប់ជួបគ្នាសារជាថ្មី ជាមួយនឹងកម្មវិធីសប្ដាហ៍បញ្ចុះតម្លៃ ពីម៉ាក ហូម ខរឌី

👏រីករាយជាមួយការបញ្ចុះតម្លៃរហូតដល់៥០% និងមានការផ្ដល់ជូនពិសេសៗជាច្រើនដូចជា៖

👉ចំណាយអស់ចាប់ពី ៥០ដុល្លារ ឡើងទៅ នឹងទទួលបានប័ណ្ណទឹកប្រាក់ចំនួន ៥ដុល្លារ (សម្រាប់អតិថិជន ៥០នាក់ដំបូងតែប៉ុណ្ណោះ)

👉ចំណាយអស់ចាប់ពី ៣០ដុល្លារ ឡើងទៅ នឹងទទួលបាន កាបូបបរិស្ថាន (Eco bag) ១ ភ្លាមៗ (សម្រាប់អតិថិជន ៥០នាក់ដំបូងតែប៉ុណ្ណោះ មកមុនទទួលបានមុនណ៎ា)

👉ចំណាយអស់ចាប់ពី ២០ដុល្លារ ឡើងទៅ នឹងទទួលបាន ប័ណ្ណទឹកប្រាក់ចំនួន ២ដុល្លារ (សម្រាប់អតិថិជន ៧៥នាក់ដំបូងតែប៉ុណ្ណោះ)

✨ការផ្ដល់ជូន និង ប្រូម៉ូសិនពិសេសនេះ មាននៅផ្សារទំនើប អ៊ីអន ទាំងបី សាខា (អ៊ីអន១ ជាន់ទី២, អ៊ីអន២ ជាន់ទី១ និង អ៊ីអន៣ ជាន់ផ្ទាល់ដី)

📆ចាប់ពីថ្ងៃទី ០៦ រហូតដល់ ថ្ងៃទី ១៩ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៤ ។

✍️បញ្ជាក់៖ អតិថិជនអាចយកវិក្កយបត្រដែលបានទិញទំនិញនៅហាង ហូម ខរឌី ទៅប្ដូរនៅកន្លែងគិតលុយ ដើម្បីទទួលបានប័ណ្ណទឹកប្រាក់ និង កាបូបបរិស្ថាន ។

For more information, please visit our page:

Facebook: Hóme Cóordy Cambodia

Telegram: AEON Retail Cambodia

Instagram: home_coordy_cambodia

YouTube: AEON Retail Cambodia

#HómeCóordy#HómeCóordyCambodia#HómeCóordyWeek#HómeCóordypromotion2024