សប្ដាហ៍បញ្ចុះតម្លៃពីម៉ាក ហូម ខរឌី

ចែករំលែក:

ហូម ខរឌី គឺជាផលិតផលផ្ដាច់មុខរបស់ អ៊ីអន សម្រាប់សម្ភារប្រើប្រាស់នៅក្នុងផ្ទះ ដែលបានរៀបចំកម្មវិធីសប្ដាហ៍បញ្ចុះតម្លៃប្រចាំត្រីមាស។ ការផ្ដល់ជូននេះចាប់ពីថ្ងៃទី ០៦ រហូតដល់ថ្ងៃទី ១៩ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២៣ មាននៅសាខា ផ្សារទំនើប អ៊ីអន ទាំង៣សាខា។ ផ្សារទំនើប អ៊ីអន​ ភ្នំពេញ, ផ្សារទំនើប អ៊ីអន សែនសុខ និង ផ្សារទំនើប អ៊ីអន មានជ័យ ។

កាន់តែពិសេស កាន់តែអស្ចារ្យ ជួបគ្នាម្ដងទៀតហើយ ជាមួយកម្មវិធីបញ្ចុះតម្លៃ ពី ម៉ាក ហូម ខរឌី 🥰

✨រីករាយជាមួយការបញ្ចុះតម្លៃរហូតដល់ ៥០% ទៅលើមុខទំនិញជាច្រើនប្រភេទដូចជា សម្ភារផ្ទះបាយ សម្ភារបន្ទប់គេង សម្ភារបន្ទប់ទឹក និងសម្ភារៈប្រើប្រាស់ក្នុងផ្ទះជាច្រើនមុខទៀត ។

🗓ការផ្ដល់ជូននេះចាប់ផ្ដើមពី ថ្ងៃទី ០៦ រហូតដល់ថ្ងៃទី ១៩ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២៣ នៅហាង ហូម ខរឌី ទាំង៣ សាខា ដែលមាននៅក្នុងផ្សារទំនើប អ៊ីអន ភ្នំពេញ , ផ្សារទំនើប អ៊ីអន សែនសុខ និង ផ្សារទំនើប អ៊ីអន មានជ័យ ។

👉អ្វីដែលកាន់តែពិសេសនោះ រាល់ការបញ្ជាទិញទំនិញពីហាង ហូម ខរឌី នឹងទទួលបានដូចជា៖

🛒ចំពោះអតិថិជនចំណាយចាប់ពី ១០ដុល្លារឡើងទៅ ក្នុងមួយវិក្កយបត្រ ទៅលើទំនិញក្នុងហាងហូមខរឌី នឹងទទួលបានកន្សែងដៃមួយ សម្រាប់អតិថិជន ៩០នាក់ដំបូង

🛒ចំពោះអតិថិជនចំណាយចាប់ពី ២០ដុល្លារឡើងទៅ ក្នុងមួយវិក្កយបត្រ ការទិញទំនិញពីហាង ហូម ខរឌី នឹងទទួលបាន Eco Bag ស្រស់ស្អាតមួយ សម្រាប់អតិថិជន ៥០នាក់ដំបូង

🛒ចំពោះអតិថិជនចំណាយចាប់ពី ៣០ដុល្លារឡើងទៅ ក្នុងមួយវិក្កយបត្រ ការទិញទំនិញពីហាង ហូម ខរឌី នឹងទទួលបាន ប័ណ្ណទឹកប្រាក់ 5ដុល្លារត្រឡបទ់ទៅវិញ សម្រាប់អតិថិជន ៥០នាក់ដំបូង (បញ្ជាក់៖ សម្រាប់ប័ណ្ណទឹកប្រាក់បញ្ចុះតម្លៃ មិនអាចប្រើបាន លើកលែងថ្ងៃទី 17-19)

🛒អតិថិជនអាចធ្វើការប្ដូរយកកាដូនៅបញ្ជរគិតលុយ នៅជាន់ទី២ សម្រាប់ផ្សារទំនើប អ៊ីអន ភ្នំពេញ, នៅជាន់ទី១ សម្រាប់ផ្សារទំនើប អ៊ីអន សែនសុខ និងបញ្ជរគិតលុយជាន់ផ្ទាល់ដី សម្រាប់ ផ្សារទំនើប អ៊ីអន មានជ័យ

កុំភ្លេចមកផ្សារទំនើបអ៊ីអនទាំងអស់គ្នាជាមួយការបញ្ចុះតម្លៃជាច្រើនទៀត។

សូមអរគុណសម្រាប់ការជាវទំនិញនៅផ្សារទំនើប អ៊ីអន។