ការផ្ដល់ជូនពិសេសពី Doublefocus Double Day Promotion!

ចែករំលែក:

រីករាយជាមួយការផ្ដល់ជូនពីម៉ាកយីហោផ្ដាច់មុខរបស់ផ្សារទំនើបអ៊ីអន Doublefocus!

ទទួលបានកាបញ្ចុះតម្លៃ ៣០% លើការទិញសម្លៀកបំពាក់ Doublefocus ចាបពី ២មុខលើងទៅនិងទទួលបានប័ណ្ណទឹកប្រាក់ ៥ដុល្លារ សម្រាប់ការទិញទំនិញទៅលើការទិញសម្លៀកបំពាក់Doublefocus

សុពលភាពនៃការផ្តល់ជូនពិសេសនៅថ្ងៃទី កុម្ភៈ ២០២៤

លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗ

  • រាល់ការទិញសម្លៀកបំពាក់ម៉ាក Doublefocus ចាប់ពី២ឡើងទៅទទួលបានកាបញ្ចុះតម្លៃ ៣០%
  • រាល់ការទិញសម្លៀកបំពាក់ម៉ាក Doublefocus ចាប់ពី ២០ដុល្លារឡើងទៅក្នុង ១វិក្កយបត្រ។
  • សម្រាប់តែអតិថិជន ២០នាក់ដំបូងប៉ុណ្ណោះក្នុង ១សាខាផ្សារទំនើបអ៊ីអន។
  • អតិថិជនអាចប្ដូរយកប័ណ្ណទឹកប្រាក់បានដោយគ្រាន់តែបង្ហាញវិក្កយបត្រ នឹងទំនិញទៅកាន់បុគ្គលិកផ្នែកគិតលុយដែលនៅជិតកន្លែងលក់ទំនិញ Doublefocus ឬ បញ្ជរសេវាកម្មអតិថិជន។
  • សម្រាប់តែផ្សារទំនើប អ៊ីអន ទាំង៣ សាខា។

ការផ្ដល់ជូនពិសេសនេះមានតែនៅថ្ងៃទី ២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០២៤ តែប៉ុណ្ណោះ។

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមចូលទៅកាន់ផេករបស់យើង៖

Facebook: AEON Retail Cambodia

Telegram: AEON Retail Cambodia

Instagram: aeon_retail_cambodia

YouTube: AEON Retail Cambodia