កម្មវិធីបញ្ចុះតម្លៃពិសេស TOPVALU Special Deal

ចែករំលែក:

ការបញ្ចុះតម្លៃដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមក ចាប់ពី ៣០% ដល់ ៥០% ទៅលើសម្លៀកបំពាក់ម៉ាក ថប់វែលយូ

ចំណេញបានកាន់តែច្រើនជាមួយការផ្ដល់ជូនពិសេសទៅម៉ាកយីហោ ថប់វែលយូ ដែលរួមមានសម្លៀកបំពាក់ម៉ាក ថប់វែលយូ ដាប់ប៊ល ហ្វខឹស និង អាយស៊ី ដែលជាសម្លៀកបំពាក់គុណភាពស្ដង់ដារជប៉ុន ដែលជាម៉ាកយីហោផ្ដាច់មុខរបស់ផ្សារទំនើបអ៊ីអន

ការផ្ដល់ជូនពិសេសនេះនឹងធ្វើឡើងនៅ៖

📍ផ្សារទំនើបអ៊ីអន មានជ័យ ចាប់ពីថ្ងៃទី ១៣ កុម្ភៈ ដល់ ថ្ងៃទី ៣ មីនា ឆ្នាំ២០២៤។

📍ផ្សារទំនើបអ៊ីអន ភ្នំពេញ ចាប់ពីថ្ងៃទី ២៦ កុម្ភៈ ដល់ ថ្ងៃទី ១០ មីនា ឆ្នាំ២០២៤ ខាងមុខនេះ។

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមចូលទៅកាន់ផេករបស់យើង៖

Facebook: AEON Retail Cambodia

Telegram: AEON Retail Cambodia

Instagram: aeon_retail_cambodia

YouTube: AEON Retail Cambodia