រដូវកាលឆេងម៉េង មកដល់ទៀតហើយ ជាមួយការផ្ដល់ជូនពិសេសៗជាច្រើន

ចែករំលែក:

រដូវកាលឆេងម៉េង មកដល់ទៀតហើយ ឱកាសល្អជាមួយនឹង​ ការផ្ដល់ជូនពិសេស​លើទំនិញបរិភោគ សម្ភារៈសែន និងទំនិញប្រើប្រាស់ក្នុងផ្ទះជាច្រើនប្រភេទជាមួយតម្លៃសមរម្យ និងគុណភាព។

នៅផ្សារទំនើប អ៊ីអន ទាំង៣ សាខា ចាប់ពីថ្ងៃទី ១៨ មីនា ដល់ ០៥ មេសា ឆ្នាំ២០២៤។

បន្ថែមលើសពីនេះទៅទៀត អតិថិជនក៏អាចទទួលបានការផ្ដល់ជូនពិសេសៗជាច្រើនទៀតផងដែរពីបណ្ដាដៃគូសហការរបស់យើងដូចជា៖

១ ការបង់រំលោះអត្រាការប្រាក់ ០%

សុពលភាពនៃការផ្តល់ជូនពិសេសចាប់ពី ថ្ងៃទី ១៨ មីនា ដល់ ១៦ មេសា ២០២៤

ខ និងលក្ខខណ្ឌផ្សេងៗ

 •  ការបង់រំលោះអត្រាការប្រាក់ ០% រយៈពេល ៦ខែ ពីធនាគារឯកទេសអ៊ីអន។
 • សម្រាប់ផ្សារទំនើប អ៊ីអនទាំង ៣ សាខា (អ៊ីអន ភ្នំពេញ អ៊ីអន, សែនសុខ ស៊ីធី និង អ៊ីអន មានជ័យ)។

 ទទួលបានទឹកប្រាក់ត្រឡប់មកវិញ ១០% ជាមួយ UnionPay

សុពលភាពនៃការផ្តល់ជូនពិសេសចាប់ពី ថ្ងៃទី ១៨ មីនា ដល់ ១៦ មេសា ២០២៤

ខ និងលក្ខខណ្ឌផ្សេងៗ

 • រាល់ការទូទាត់ទឹកប្រាក់ចាប់ពី ២៥ដុល្លារឡើងទៅតាមរយៈកាត UnionPay (ពីធនាគារក្នុងស្រុក) នឹងទទួលបានទឹកប្រាក់ត្រឡប់មកវិញ ១០% ច្រើនបំផុត ៥ដុល្លារក្នុង ១ប្រតិបត្តិការ តាមរយៈម៉ាស៊ីន Campu POS។
 • អតិថិជនអាចទទួលបានការផ្ដល់ជូននេះ ១ដង ក្នុង ១ថ្ងៃ និង យ៉ាងច្រើនបំផុត ១០ដង (ពីថ្ងៃទី ១៥ មករា ដល់ ៣១ តុលា ឆ្នាំ២០២៤)ក្នុង ១កាត។
 • អតិថិជននឹងទទួលបានទឹកប្រាក់ត្រឡប់មកវិញទៅក្នុងគណនីបន្ទាប់ពីប្រតិបត្តិការ ១ ថ្ងៃ។

៣ ទទួលបានប័ណ្ណទឹកប្រាក់ ៥ដុល្លារ ជាមួយ American Express Credit របស់ធនាគារ Maybank

សុពលភាពនៃការផ្តល់ជូនពិសេសចាប់ពី ថ្ងៃទី ១៨ មីនា ដល់ ១៦ មេសា ២០២៤

ខ និងលក្ខខណ្ឌផ្សេងៗ

 • រាល់ការចំណាយចាប់ពី ៥០ដុល្លារឡើងទៅក្នុង ១វិក្កយបត្រនៅផ្សារទំនើប អ៊ីអន នឹងទទួលបានប័ណ្ណទឹកប្រាក់ ៥ដុល្លារ ដោយគ្រាន់តែទូទាត់ជាមួយ American Express Card របស់ធនាគារ Maybank ជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនឆូតកាតរបស់ ធនាគារ ACLEDA
 • អតិថិជនអាចយកវិក្កយត្រទៅប្ដូរបាននៅបញ្ជរសេវាកម្មអតិថិជន
 • អតិថិជនអាចទទួលបានការផ្ដល់ជូននេះ ១ដងប៉ុណ្ណោះ ក្នុង ១ថ្ងៃ
 • សម្រាប់វិក្កយត្រក្នុងថ្ងៃតែមួយប៉ុណ្ណោះ

៤ ឱកាសឈ្នះទឹកប្រាក់ត្រឡប់មកវិញ ៣ម៉ឺនរៀល ពីធនាគារ ABA

សុពលភាពនៃការផ្តល់ជូនពិសេសចាប់ពី ថ្ងៃទី ៥ ដល់ ១៦ មេសា ២០២៤

ខ និងលក្ខខណ្ឌផ្សេងៗ

 • រាល់ការចំណាយចាប់ពី ៣០ដុល្លារ ក្នុង១វិក្កយបត្រ ដោយទូទាត់តាមរយៈ ABA KHQR នឹង ម៉ាស៊ីនឆូតការរបស់ ធនាគារ ABA ដើម្បីមានឱកាសចូលរួម
 • ឱកាសឈ្នះទឹកប្រាក់ត្រឡប់មកវិញ ៣ម៉ឺនរៀល
 • អ្នកមានឱកាសឈ្នះរហូតដល់ ១៣២០នាក់សម្រាប់ការផ្ដល់ជូនពិសេសនេះនឹង ១១០នាក់ ក្នុង ១ថ្ងៃ
 • សម្រាប់ទឹកប្រាក់ដែលបានឈ្នះនឹងត្រូវបានផ្ទេរទៅកាន់គណនីអតិថិជនវិញក្នុងរយៈពេល ១៥ថ្ងៃនៃថ្ងៃធ្វើការ បន្ទាប់ពីកម្មវិធីបានបញ្ជប់។

រាល់ទំនិញខាងលើលោកអ្នកអាចបញ្ជាទិញបានតាមរយៈ គេហទំព័រ អ៊ីអន អនឡាញ www.aeononlineshopping.com

ឬតាមរយៈកម្មវិធី AEON Online APP

សម្រាប់ព័ត៌មានផ្សេងៗសូមចូលទៅកាន់ផេករបស់យើង៖

Facebook: AEON Retail Cambodia

Telegram: AEON Retail Cambodia

Instagram: aeon_retail_cambodia

YouTube: AEON Retail Cambodia