កម្មវិធីបញ្ចុះតម្លៃដ៏អស្ចារ្យប្រចាំខែ កក្កដា

ចែករំលែក:

រីករាយជាមួយការបញ្ចុះតម្លៃដ៏អស្ចារ្យដែលរួមមានរបស់របរប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃជាច្រើន មិនថាម្ហូបអាហារ គ្រឿងទេស និង ទំនិញជាច្រើនទៀតបញ្ចុះតម្លៃមាននៅតែផ្សារទំនើបអ៊ីអនមានជ័យតែប៉ុណ្ណោះ! តោះចាំអីទៀតជួបគ្នានៅផ្សារទំនើបអ៊ីអនមានជ័យ!

📍ការផ្តល់ជូនពិសេសនេះចាប់ពីថ្ងៃទី ០១ ដល់ថ្ងៃទី ៣១ កក្កដា ២០២៤ នៅផ្សារទំនើបអុីអន មានជ័យ ទីតាំងជាន់ផ្ទាល់ដី

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមចូលទៅកាន់ផេករបស់យើង៖

Facebook: AEON Retail Cambodia

Telegram: AEON Retail Cambodia

Instagram: aeon_retail_cambodia

YouTube: AEON Retail Cambodia