កម្មវិធីបញ្ចុះតម្លៃដ៏អស្ចារ្យពី ផ្សារទំនើបអុីអន មានជ័យ

ចែករំលែក:

ផ្សារទំនើបអ៊ីអនមានជ័យមានការផ្តល់ជូនពិសេសដើម្បីបំពេញតម្រូវការរបស់អតិថិជន ជាពិសេសបងៗដែលជាស្ត្រីមេផ្ទះដែលកំពុងតែត្រូវការរបស់របរប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃ ដោយ ផ្សារទំនើបអ៊ីអន មានជ័យ មានការបញ្ចុះតម្លៃពិសេសចំណេញកាន់តែច្រើនទៅលើប្រភេទទំនិញជាច្រើនមុខរហូតដល់ ៧០% រួសរាន់ឡើង!

ការផ្តល់ជូនពិសេសនេះចាប់ពីថ្ងៃទី ០១ ដល់ថ្ងៃទី ៣០ វិច្ឆិកា ២០២៣ នៅផ្សារទំនើបអុីអន មានជ័យ ទីតាំងជាន់ផ្ទាល់ដី

Facebook AEON Retail Cambodia

Instagram aeon_retail_cambodia
Telegram AEON Retail Cambodia