កម្មវិធីបញ្ចុះតម្លៃដ៏អស្ចារ្យពី ផ្សារទំនើបអុីអន ​​មានជ័យ

ចែករំលែក:

សម្រាប់អតិថិជន ជាពិសេសបងៗដែលជាស្ត្រីមេផ្ទះដែលកំពុងតែត្រូវការរបស់របរប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃ ឱកាសពិសេសបានមកដល់ហើយ ផ្សារទំនើបអុីអន មានជ័យ មានការបញ្ចុះតម្លៃពិសេស ចំណេញកាន់តែច្រើនទៅលើប្រភេទទំនិញជាច្រើនមុខរហូតដល់ ៧០% រួសរាន់ឡើង!

Super-Discount-is-back-again

ការផ្តល់ជូនពិសេសនេះចាប់ផ្តើមពីថ្ងៃទី ០១ ដល់ថ្ងៃទី ៣០ កញ្ញា ២០២៣ នៅផ្សារទំនើបអុីអន មានជ័យ ទីតាំងស្ថិតនៅជាន់ផ្ទាល់ដី

Facebook AEON Retail Cambodia

Instagram aeon_retail_cambodia
Telegram AEON Retail Cambodia