ចំណេញរហូតដល់ ៥ដុល្លារពីអ៉ីអនអនទ្បាញ!

ចែករំលែក:

ចំណេញរហូតដល់ ៥ដុល្លារពីអ៉ីអនអនទ្បាញ!

ឱកាសចំណេញកាន់តែច្រើនរហូតដល់ ៥ដុល្លារសម្រាប់ការបញ្ជាទិញទំនិញជាច្រើនមុខលើអ៉ីអនអនទ្បាញចាប់ពី១៥ដុល្លារទ្បើង ដោយទូទាត់ជាមួយ ABA KHQR ចាប់ពីថ្ងៃទី០១ ដល់ ៣០ មិថុនា ២០២២ (រៀងរាល់ថ្ងៃ ព្រហស្បត៍ សុក្រ សៅរ៍)

លក្ខខណ្ឌ៖

  • ចូលទៅកាន់វែបសាយអ៉ីអនអនទ្បាញ www.aeononlineshopping.com
  • ធ្វើការបញ្ជាទិញទំនិញដែលលោកអ្នកត្រូវការចាប់ពី១៥ដុល្លារទ្បើងទៅ
  • បន្ទាប់មក ជ្រើសរើសវិធីទូទាត់ប្រាក់ “ABA QR on arrival” រួចចុច Promo code “ABAPAY”
  • ចុងក្រោយស្កេន ABA QR ជាមួយអ្នកដឹកជញ្ជូនរបស់យើងជាការស្រេច
  • សម្រាប់អតិថិន ១០០នាក់ដំបូងនៃថ្ងៃនីមួយៗប៉ុណ្ណោះ

កុំភ្លេចមកទទួលយកការផ្ដល់ជូនដ៏អស្ចារ្យនេះទាំងអស់គ្នា!