កម្មវិធីសប្ដាហ៍ដ៏អស្ចារ្យប្រចាំខែ មីនា

ចែករំលែក:

រីករាយជាមួយកម្មវិធីសប្ដាហ៍ដ៏អស្ចារ្យ ដែលមានការបញ្ចុះតម្លៃពិសេសទៅលើផលិតផលជាច្រើនដូចជា គ្រឿងទេស និង អាហារប្រចាំថ្ងៃដែលមានការបញ្ចុះតម្លៃរហូតទៅដល់ ៥០% កម្មវិធីនេះធ្វើឡើងជារៀងរាល់សប្តាហ៍ទី១ក្នុងខែនីមួយៗ

📍កម្មវិធីពិសេសនេះចាប់ពីថ្ងៃទី ០៤ ដល់ ៨ មីនា ២០២៤ នៅផ្សារទំនើបអ៉ីអន ទាំង៣សាខា នៅជាន់ផ្ទាល់ដី!

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមចូលទៅកាន់ផេករបស់យើង៖

Facebook: AEON Retail Cambodia

Telegram: AEON Retail Cambodia

Instagram: aeon_retail_cambodia

YouTube: AEON Retail Cambodia