សប្ដាហ៍បញ្ចុះតម្លៃសម្ភារប្រើប្រាស់របស់ហាង ហូម ខរឌី

ចែករំលែក:

ហូម ខរឌី គឺជាផលិតផលផ្ដាច់មុខរបស់ អ៊ីអន សម្រាប់សម្ភារប្រើប្រាស់នៅក្នុងផ្ទះ ដែលបានរៀបចំកម្មវិធីសប្ដាហ៍បញ្ចុះតម្លៃប្រចាំត្រីមាស។ ការផ្ដល់ជូននេះចាប់ពីថ្ងៃទី ១៤ រហូតដល់ថ្ងៃទី ២៧ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២៣ មាននៅសាខា ផ្សារទំនើប អ៊ីអន ទាំង៣សាខា។ ផ្សារទំនើប អ៊ីអន​ ភ្នំពេញ, ផ្សារទំនើប អ៊ីអន សែនសុខ និង ផ្សារទំនើប អ៊ីអន មានជ័យ ។

កម្មវិធីសប្ដាហ៍បញ្ចុះតម្លៃពី ហាង ហូម ខរឌី បានមកដល់ហើយ 🤩

🥳រីករាយជាមួយការបញ្ចុះតម្លៃ រហូតដល់ ៥០% ទៅលើមុខទំនិញជាច្រើនប្រភេទដូចជា សម្ភារផ្ទះបាយ ឈុតសាឡុង កម្រាលពូក ខ្នើយ និងសម្ភារប្រើប្រាស់នៅក្នុងផ្ទះជាច្រើនមុខទៀត ។ អ្វីដែលកាន់តែពិសេសនោះ រាល់ការបញ្ជាទិញទំនិញពីហាង ហូម ខរឌី នឹងទទួលបានដូចជា៖

👉រាល់ពេលដែលអតិថិជនចំណាយចាប់ពី៣០ដុល្លារឡើងទៅ ក្នុងមួយវិក្កយបត្រ នឹងទទួលបានប័ណ្ណទឹកប្រាក់ ៥ដុល្លារ សម្រាប់តែអតិថិជន ៥០នាក់ដំបូងប៉ុណ្ណោះ មាននៅគ្រប់សាខាផ្សារទំនើប អ៊ីអន ទាំងអស់

👉ចំពោះការទិញទំនិញចាប់ពី ២០ដុល្លារ ក្នុងមួយវិក្កយបត្រ ពីហាង ហូម ខរឌី នឹងទទួលបានកាបូប Eco Bag ស្រស់ស្អាត មួយ សម្រាប់អតិថិជនដំបូង ៥០នាក់ (មកមុន ទទួលបានមុន)

👉អតិថិជនអាចធ្វើការប្ដូរយកកាដូនៅបញ្ជរគិតលុយជាន់ទីពីរសម្រាប់សាខា ផ្សារទំនើប អ៊ីអន ភ្នំពេញ និង ផ្សារទំនើប អ៊ីអន សែនសុខ និងបញ្ជរគិតលុយជាន់ផ្ទាល់ដី សម្រាប់សាខា ផ្សារទំនើប អ៊ីអន មានជ័យ ។

ការផ្ដល់ជូននេះចាប់ផ្ដើមពី ថ្ងៃទី ១៤ រហូតដល់ថ្ងៃទី ២៧ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២៣ នៅហាង ហូម ខរឌី ទាំង៣ សាខា ដែលមាននៅក្នុងផ្សារទំនើប អ៊ីអន ភ្នំពេញ , ផ្សារទំនើប អ៊ីអន សែនសុខ និង ផ្សារទំនើប អ៊ីអន មានជ័យ ។

😚កុំភ្លេចមកផ្សារទំនើបអ៊ីអនទាំងអស់គ្នាជាមួយការបញ្ចុះតម្លៃជាច្រើនទៀត។

សូមអរគុណសម្រាប់ការជាវទំនិញនៅផ្សារទំនើប អ៊ីអន។