កម្មវិធីបញ្ចុះតម្លៃដ៏អស្ចារ្យប្រចាំខែមករា ឆ្នាំ ២០២៤ ពីផ្សារទំនើបអុីអន មានជ័យ

ចែករំលែក:

រីករាយជាមួយការបញ្ចុះតម្លៃដ៏អស្ចារ្យរហូតដល់ ៧០% ពីផ្សារទំនើបអ៊ីអនមានជ័យ ទៅលើរបស់របរប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃជាច្រើនដើម្បីបំពេញតម្រូវការរបស់អតិថិជន ជាពិសេសបងៗស្ត្រីមេផ្ទះ! តោះចាំអីទៀតជួបគ្នានៅផ្សារទំនើបអ៊ីអនមានជ័យ!

Super Discount AEON Mean Chey January 2024
📍ការផ្តល់ជូនពិសេសនេះចាប់ពីថ្ងៃទី ០១ ដល់ថ្ងៃទី ៣១ មករា ២០២៤ នៅផ្សារទំនើបអុីអន មានជ័យ ទីតាំងជាន់ផ្ទាល់ដី

Facebook AEON Retail Cambodia

Instagram aeon_retail_cambodia
Telegram AEON Retail Cambodia